Köp och Leveransvillkor

Köp och prisuppgifter via denna hemsidas e-postadress. (support) Telefon förfrågan av hemsidans produkter (ej beställningar) kan ske på tider för telefon support. Svar ej kan ges via sms. 1.Normala Betalningsvillkor Köparen betalar enligt orderunderlag vid en gjord beställning. Kredit mot faktura medges endast till myndigheter/institutioner samt koncernbolag. Betalning görs normalt till Plusgiro/Bankgiro eller PayPal. I undantagsfall kan köp/betalning ske via postförskott mot förbetald frakt. 2.Reservdelar Vid köp/order av elektronik, reservdelar och m.m. skickas inbetalningsavi till köparens e-postadress. Betalning inom 2 dagar och enligt betalningsavin. Vid utebliven betalning annulleras köparens beställning automatiskt varpå köparen får kontakta support. Undantagsvis kan varor skickas mot postförskott (PF) mot tilläggsavgift. Frakt förbetalas. Vid outlösta försändelser tillkommer en lagstadgad avgift på 395:- Vid köp av reservdelar samt demo produkter lämnas ingen bytes eller returrätt, vilket också gäller ljudband. (förbrukningsmaterial) På köparens risk kan mindre reservdelar skickas som brev. Annars normalt som Spårbart paket/brev via PostNord. Vid köp och besök av hemsidan samt medgivande om Cookis av nämnda produkter avsäger sig köparen automatiskt att åberopa distansavtalslagen. Genom hemsidans konstellation kan köparen inte åberopa konsumentköplagen, men enligt köplagens villkor vilket ger köparen ett bättre skydd om en händelse skulle inträffa.Tvist kan avgöras via skiljemänförfarande och tvist i civilrättslig domstol. 3.Garanti Vid köp av Revox/Studer produkter lämnas alltid garanti vars längd beror på produktval nya eller Renoverade produkter vilket framgår på orderunderlag. Vid frågor Kontakta support.. 4,Villkor vid köp och reparationsarbeten Offert lämnas då köparen angivet sitt namn, adress och telefonnummer via e-post. En grundavgift för felsökning tas alltid ut. Produkter som anses som hemmabygge har en något högre grundavgift då längre tid åtgår för felsökning. Vid utbyte av vissa mekaniska delar kan kundens objekt tas som inbyte och mellanskillnadspris. Kunden kan dock återköpa utbytesdelen som reservdel efter överenskommelse. Om det inte framkommit annat vid order/offert står alltid kunden för alla frakter till oss. Vid händelse av garantianspråk betalar köparen fraktkostnader före retur av garantiobjektet. Olika erbjudande kring pris och frakt gäller endast under den tid erbjudandet upptar. Det går inte att kombinera erbjudande med andra erbjudande eller arbeten som redan påbörjats. Vid uteblivet svar vid offerterbjudande returneras kundens objekt dagen efter eller närmaste vardag. Kunden blir debiterat returavgift. För kundens och hemsidans säkerhet kan beställning av reparationsarbeten endast tillämpas via e-post. Kontakt kan göras inför ett arbete via kundtjänst och vid kompletterande information. Villkor i övrigt gäller som vid köp av reservdelar. 5.Renovering och vid köp av övrig elektronik att; Kunden skall genast och inom 24 timmar efter mottagen försändelse, reparerad eller ny elektronik/utrustning fungerar enligt användarmanual eller vid special offererat arbete. Om produkter ej är helrenoverad lämnas normalt ingen förlängd garanti vid skada. Om den reparerade produkten fungerande vid mottagandet anses denna hemsidas åtagande vara slutfört. Om nya uppkomna fel som ej offereras uppkommer debiteras ny avgift efter kundens godkännande. Den teknik hur hemsidans renoverar produkter omfattas av sekretess och av affärsmässiga skäl lämnas inte ut sådan information ut vare sig före eller efter ett utfört arbete i något avseende. När kunden mottaget och kontrollerat utfört arbete enligt offert alternativt köpt (Renoverad) produkt är hemsidans uppdrag slutfört. Garanti kan åberopas vid fel och enligt angivna villkor. 6.Garanti vid skada Notera att: Enligt Postnord bestämmelser vid misstanke om transportskadad försändelse synlig eller vid misstanke skall reklameras inom 24 timmar efter mottagen försändelse direkt till PostNord av mottagaren. I det fall reklamation ej fullföljs av mottagaren enligt ovan anvisningar riskerar kunden själv stå skadan. www.studersweden.se friskriver sig från allt ansvar avseende leverans från oss till kund, från kund till oss vid försändelse som skickas via PostNord eller annat transportbolag. Som kund/köpare är du själv ansvarig vid eventuell skada omgående kontakta transportföretaget Postnord. Denna hemsidas konstellation ansvar under inga villkor/omständigheter för skador som uppstår via transportföretag och under transport. Denna hemsida har ingen skyldighet vid transportskada med eller utan mot ersättning åtgärda uppkomna skador på köparens objekt. Riskbedömning görs alltid. Studersweden kan vid händelser förmedla annan servicepart att åtgärda fel mot ersättning. Som köpare av produkter tjänster denna hemsida har du tagit del och godkänt hemsidans villkor. 6.Viktigt att kunden hanterar köpt/reparerad produkt på anvisat sätt för undvikande av skador som kan uppkomma genom statisk elektricitet (ESD) och som inte omfattas av hemsidans garantiåtagande. Vid garantianspråk måste eventuell retur först godkännas och genom att erhålla ett RMA nummer. I annat fall returneras produkten på avsändarens bekostnad. Retur som skickats på annat sätt än vad som meddelas kunden riskerar att returneras på kundens bekostnad. Garantianspråk kan endast tillämpas via e-post. I övrigt villkor enligt nedan. 7.Betalning vid reparationsarbeten De flesta kunder är för oss nya och helt okända. Vi gör inga kreditupplysningar. För att säkerställa vi får betalt för vår service erlägger kunden en depositionsavgift vars storlek bestämts vid ordertillfället av kundtjänst. Oftast hela det offererade beloppet. Vid stora arbeten mot viss säkerhet. När betalning är mottagen lämnas besked till kunden via e-post. Eventuella resterande belopp vid uppdelning av depositionen betalas 3 dagar före leverans. Kunder utanför EU står för ev. Tull/importavgifter, (Import duty) 8.Orderprocess vid köp och reparationsarbeten Kundens objekt skall skickas inom 5 dagar räknat offert dagen. I annat fall annulleras offerten automatiskt. Kunden får därefter begära ny offert via kundtjänst. Korta ledtider baseras på tillgång på vissa reservdelar som ingår i en serviceprocess. Utrustning som skickas till oss utan vårt godkännande går i retur på kundens bekostnad. Produkter som repareras med avancerade fel måste ibland stödrepareras för att kunna testas (analyseras) inför offert. En mindre kostnad kan därför tas ut, som vid fortsatt arbete krediteras kunden. Objekt som ligger inför offertberedning vars offerttiden gått ut returneras på kundens bekostnad. Kostnad för offert tas dock alltid ut. Vid försenad retur av kundens objekt ansvaras inte för kundens eventuella kostnader eller krav i något avseende. 9.Objekt som inte repareras I det fall köparen förbetalt för teknisk genomgång på viss produkt men ej vill fullfölja ett reparationsarbete grundat på offert återbetalas ej erlagt belopp. Beloppet utgör kostnader för teknisk analys och offertkostnad och fraktavgifter. Normalt returneras ej åtgärdad produkt inom 14 dagar (eller i väntan på utredning) Längre tid om kunden är utanför Sverige. Vid brådskande fall kontakta kundtjänst. 10.Vid köp av lagerprodukt Vid köp av lagerprodukt gäller som vid reparationsarbeten till skillnad att produkten säljs som ny/renoverad om det som exempel är en bandspelare. Vid offert framgår vad som ingår och vad som eventuellt är kundspecificerat/extra. När offert är accepterad av köparen skickas betalningsunderlag. Betalning ska vara oss tillhanda inom 2 dagar på grund av begränsad tillgång till ingående delar. Betalning sker oftast till Plusgiro eller via PayPal som tar ca.3,7% i förmedlingsarvode på hela köpbeloppet. Denna hemsida är certifierad PayPal. 11.Garanti vid köp av annan tillverkare. Garanti lämnas av tillverkaren, som står eventuella kostnader. Köparen erhåller leveransadress till grossist/agent för fortsatta åtgärder. 12 Vid PayPal Hemsidans villkor gäller utan undantag vid betalning via PayPal vilket köparen är skyldig att följa. Vid utebliven betalning annulleras beställningen automatiskt. Kunden har dock möjlighet att återuppta beställningen inom 5 dagar genom att meddela order@studersweden.se sin ändring men därefter permanent stängd. 13.Leveranstider Normalt ca. 4-6 arbetsveckor per objekt efter fullgjord betalning försöker hemsidan hålla eller enligt offert. Under pandemier kan dock på grund av olika länders tull och inskränkningar på åtkomst av vissa reservdelar påverkas, vilket ligger utanför denna hemsidas kontroll. Expressarbete utförs till en högre kostnad. Frakttider till kund inkluderat inte www.studersweden.se leveranstider till köparen. Ej heller den tid det kan ta för underleverantörer att leverera special och reservdelar exempelvis vid Pandemier. Perioder vid semesterstängt, eller stängt på grund av helg/röda dagar etc. omfattas inte i av offererade leveranstider. På utförda renoveringsarbeten hemsida finns ingen returrätt/ångerrätt. Köparen kan dock inom 3 dagar ångra en beställning. Därefter finns ingen ångerrätt. Vid påbörjade arbeten som avbeställts/avbrutits av köpare innebär återställning och debiteras alltid kunden beroende på omfattning som utförts före avbeställningen. Oftast 35-65% >> av offererat belopp beroende på omfattning. 14.Garanti omfattar normalt användande enligt tillverkarens specifikationer. Vid vårdslös hantering, skador om uppkommit genom statisk elektricitet (ESD) upphör allt garantiansvar att gälla då användaren ej följt tillverkarens anvisningar. Garantivillkor lämnas alltid vid köp via medföljande manual eller annan handling. Oftast finns instruktioner att finna via internet. Det är det är inte tillåtet med egna ingrepp under garanttiden som då upplöses. På teknikavdelningen kan man lätt konstatera om en produkt blivit utsatt för ESD. Vid garantianspråk är det kundens skyldighet att ge utförlig information. Kan kunden inte avge begärd information tillkommer en felsökningsavgift. Vid misstanke om ingrepp under garanti tiden brutna sigill, eller skruv, upphör allt garantiansvar från oss att gälla omedelbart. Kunden får vid händelse erlägga avgift som för nytt arbete. Vid godkända garantianspråk måste objektet skickas inom 5 dagar. I annat fall avstås vidare support. Vid skada/skador som kan härledas via transportföretag eller vid eget ingrepp i köpt/renoverad utrustning upplöses garantier i sin helhet. Skada skall alltid anmälas direkt till transportföretaget. Denna hemsidas garantier omfattas av produkters tekniska ursprung från tillverkarens specifikation om inte annat framgått via offert. 15.Garanti/reklamation kan inte åberopas i det fall köparen anser produkter är felkonstruerade (vilket är ovanligt!) Man kan mot debitering få en produkt modifierad, om det det är möjligt. Kontakta support. Vid renovering återställes produkten till skick då den lämnade ursprungliga tillverkare. Om köparen önskar förbättringar, ändringar är det tilläggstjänster vilket måste framgå vid beställningen. Köparen kan således inte åberopa förbättrade/ändrade funktioner utöver vad som anges som standard efter köp och vid eventuella garantianspråk. 16.Garantier och ej oulösta försändelser. Reparation av skador som orsakats av transportföretag kan utföras efter erlagd förskottsbetalning vilket också är möjligt genom samarbetspartner. Vi förbehåll oss dock rätten att avvisa ett sådant arbete utan att ange skäl. Vid händelse att kund ej hämtat ut reparerat eller oreparerat objekt hos postombud, eller via transportföretag/ombud går paketet i retur på kundens bekostnad. Vi godkänner ej retur utan RMA nummer och går automatiskt i Retur till avsändaren. Efter 30 dagar lämnas outlösta till återvinningscentral och skrotas på kundens bekostnad. Vi fråntar oss allt ansvar både ekonomiska som andra ersättningar på grund av kundens passivitet. För passivitet finns inte laga stöd. Uppkomna kostnader debiteras kunden. Lämnad Garanti är personlig och kan inte överlåtas till annan. Betald försändelse som inte hämtas ut via Postnord eller ombud vid garantireparationer återtas eller återbetalas inte och övergår till Postnords ansvar och kommer skrotas av nämnda. Köparen får därför kontakta Postnord vid händelse. Därtill tillkommer en hanteringskostnad på 2500 kronor som debiteras köparen. Av vad som här nämnts innefattas även beställda reservdelar och tillbehör utan undantag. 17.Köparen har skyldighet att följa anvisningar. Köparen bör ta del av användarmanual innan produkten tas i bruk. Vid anslutning till ljudkort, kontrollera först de tekniska specifikationerna. Statisk elektricitet (ESD) kan ställa till med skada på Ljudband och Bandspelare, Förstärkare, Turner, etc. vid anslutning till källor. (och via kablar) Skador som orsakas av statisk elektricitet omfattas inte av hemsidans garantiansvar. Nätsladd får inte modifieras. Denna hemsidas konstellation friskriver sig för såväl ekonomiska som för eventuella skador som kan uppkomma på kundens egendom eller ljudbandskador vid användning av oss levererade produkter. I det fall produkter användes inom företag skola institution myndighet avsäger vi oss allt ansvar alla avseende såväl tekniskt som ekonomiskt. Vid specialbeställning av ej lagerförda produkter, bandspelare eller annan ljudelektronik finns ingen ångerrätt. Undantag kan förekomma mot 70% av ursprungsbeloppet för att täcka våra kostnader. Det är på kundens ansvar att ge oss rätt adress vid köp av reservdelar och tjänster. Vid felaktigheter står köparen alla risker och för eventuella extra debiteringar av oss eller via transportföretag. Var därför noga med att ange din adress i Sverige och Globalt för din egen trygghet. Notera att www.studersweden.se under inga omständigheter reparerar skador som uppkommit orsakade av transportbolag eller skador som kunder själv åsamkat köpt eller reparerad produkt från oss. Därför är det viktigt att köparen kontrollerar mottagen produkt från oss inom 24 timmar. Skadat gods skall anmälas till Postnord inom samma tid. I det fall köparen ej hört av sig inom nämnda tid anses mottagen produkt vara godkänd av köparen och utan fel. 18.Särskilda villkor Villkor för garanti & garantireparation samt köp av specialarbeten och produkter gäller att Köparen måste erhålla RMA nummer vid anspråk/garantianspråk. Utan RMA nummer går varan automatiskt i retur på avsändarens bekostnad. Returen finns kvar hos Postnord, och efter ca. 2 veckor skrotas returen av Postnord. Vad som här nämnts gäller också om köparen ej hämtar ut en försändelse från Postnord eller ombud. Köparen kan dock på egen bekostnad kontakta Postnord innan liggtiden gått ut, men är helt utanför vårt ansvar. Villkor finns att hämta hos www.postnord.se. Försändelse som ej avhämtats och därtill skrotats ersätts inte i något avseende av www.studersweden.se, ej heller materiellt Kasta inte pengarna i sjön och hämta ut din bandspelare eller annat innan det är för sent. Vi återtar eller återbetalar inte köpt vara eller utfört arbete utan skriftliga avtal därtill. Denna Hemsidas villkor gäller alltid. Vi förbehåller oss rätten utan särskilt meddelande att anvisa ett reparationsarbete till annan part och utanför denna hemsidas konstellation med samma kvalitet/kunnande som denna hemsida utlovats. 19.Vid köp av transportlåda/emballage Kunden erlägger en depositionskostnad för specifik transportlåda vid samtidig beställning av service och reparationsarsarbete hos oss. Lådan är vår egendom (övergår till kunden efter avslutat uppdrag) och får inte säljas/överlåtas och gäller framtill att kunden skickat sina objekt inom 5 dagar efter mottagen transportlåda. I det fall så inte sker övergår verkliga kostnader för framställning av låda emballage och underlag till kunden. på 1.500 kronor. Vid utebliven betalning lämnas ärendet av jurist för handräckning. 20.Endast medföljande sladdställ är godkända S märkt. (Gäller i Sverige) Efter garantitidens utgång, undvik att själv gå in i apparatens vitala delar. Bandspelare och Förstärkare levererar höga spänningar som vid felaktig hantering kan orsaka Personskador. Inställningar för radiomottagning skiljer sig avsevärt beroende var man bor och täckning till radiosändare kan ej åberopas som garantianspråk. Vid garantianspråk svarar kunden för samtliga returkostnader. Som kund hos oss har du accepterat denna hemsidas villkor. Support efter köpt vara eller reparation för inkoppling av kundens objekt innefattas inte i garanti eller i vårt åtagande avseende produkten och dess funktioner. Vi hänvisar till användarmanualen där finns all information. 21.Avgift vid felaktigt Garantianspråk! Om kunden vill hävda garantianspråk, var säker på att det är ett garantiärende! En produkt som returneras och befunnits vara felfri av oss, debiteras kunden kostnader för undersökning. Kontrollera därför alltid att nätsladd och andra anslutningar är rätt gjorda. Läs igenom manualen först. Har skada uppkommit från oss och till kund, ska skadan reklameras till transportföretaget. Våra garantitider förlängs ej under garanti och reparationstid. Godkända kartonger och emballage är viktigt vid skadeanspråk till transportföretaget. Du kan köpa av oss om du inte har egen kartong. Notera att vi videofilmar alla bandspelare efter utfört arbete för att säkerställa hög kvalitet när produkten lämnat oss. Vid normalt garantianspråk och ett verkligt fel, kostar det kunden inga avgifter, förutom returfrakt. Garantiärenden hanteras via e-post support@studersweden.se Produktens namn & serienummer och dina egna uppgifter är obligatoriska. Garantitid som utlovas vid offert/köp gäller endast och kan inte åberopas på nytt eller förlängas efter garantitidens utgång. Man kan dock köpa till extra garanti i samband med ett nytt ärende, som avgörs från fall till fall av kundtjänst via offert. Service efter garantitidens utgång behandlas som ett nytt arbete. 22.Hemsidans policy Vi har ingen fysisk butik och därför inte någon officiell mottagningsadress för kunder/besökare. Hemsidans produkter saluförs i och utanför Sverige och snabba leveranser är vårt signum. Pressrelaterade frågor hänvisas till kundtjänst för vidarebefordring. ID handling ska bifogas. Studer Sweden och samarbetspartners i och utanför Sverige skyddas genom affärsmässiga avtal och sekretess. Hemsidans bilder/företagsloggar är godkända för användning på denna hemsida. Kunduppgifter sparas under viss tid. Syftet är att bibehålla god kvalitet och vid uppföljningar. Genom att handla av oss har du som köpare godkänt denna hemsidas villkor och underlag jämte GDPR (General Data Protection Regulation) EU:s nya lagstiftning. Som kund denna hemsida får man vid köp offert order relevanta uppgifter kvitto betalningsunderlag när en affär är levererad och genomförd. Vid olika kampanjer kan prisskillnader uppstå mellan ordinarie pris och kampanjpris. Denna hemsida förbehålles rätten till fri prissättning utan att kompensera köpare vid senare tillfälle vid lägre pris på vara eller vid eventull tjänst. 23.Personer/företag som utger sig för att representera oss i Sverige / EU, genom bedrägeri annonsering eller kopplingar till namnliknande webbplatser tar vi inget ansvar inför. Genom att använda www.studerswedens.se postadress denna hemsida ges kunden säkerhet. Telefonsamtal som inte berör våra tjänster undanbeds tacksamt. Vårt domännamn är skyddade och registrerade genom svensk och internationell lagstiftning. Missbruk rapporteras till myndigheter. Olaga hot på olika sätt blir automatiskt polisanmälda via databas. Produkter och arbeten som ej betalas lämnas till Intrum Justitia, eller KFM för inkassering varvid höga kostnader förekommer. 24.Reparationer som ej till fullo betalts returneras till kunden. Den del kunden betalt för är alltid utförd. Reparationen som ej kunnat utföras/slutföras av olika skäl returneras kunden med avdrag för utfört arbete. normalt sker ingen återbetalning då komponenter och arbeten fullföljt men inte kunnat slutföras. Vid händelse att köparen avbryter ett arbete men sedan önskar återföra fortsättning är kunden skyldig att betala eventuella resterande belopp före fortsatt reparationsarbete. Max liggtid hos oss är en månad efter första påminnelsen. Kostnader för ev. återställningsarbete kan komma att påföras kunden. 25.Vid förmedlingsärende ansvarar Studer Sweden för Garantier. 26.Särskilda villkor I det fall en bandspelare, förstärkare eller annan ljud produkt inte kan kan åtgärdats på grund av brist på reservdelar debiteras kunden endast för den arbetstid som åtgått och för material. Hittats andra fel utanför offert tilläggs debiteras kunden för den nya åtgärden. Om kundens objekt har fått följdfel som inte kunnat härledas vid offerttillfället eller som inte meddelats oss inför offert har vi rätt att avsäga oss fortsatt arbete. Det gäller också om kundens objekt inte har fackmannamässiga tidigare gjorda ingrepp som skulle ta oförsvarligt lång tid att åtgärda och höga kostnader för kund. Kunden betalar endast för det som är åtgärdat enligt offert. Någon återbetalning på grund av här nämnda är inte möjlig då offererat arbete alltid fullföljs. Tillkommande brister vid slutkontroll av kundens objekt har därvidlag inte varit möjliga att förutspå eller upptäcka av tekniska skäl vilket alltid meddelas kunden. Vid köp av lagerförda produkter vid händelser av mellanförsäljning att varan tillfälligt är slutsåld, gäller leveranstid som vid reparationsarbeten. Notera att all post som skickas till www.studersweden.se små som stora försändelse måste ha ett spårnummer (tracking nummer) som man får via Postnord. Vi tar inte emot försändelse som saknar spårnummer, och returneras automatiskt av Postnord till avsändaren på dennes bekostnad av säkerhetsskäl. Bandspelare som säljs här är oftast kund specificerade och tillverkas på beställning, om inte annat framkommer vid offert. 27.Spårversioner Köparen är skyldig att kontrollera vid köp att valet av rätt spår version av bandspelare är korrekt. 2 eller 4 spår varpå denna hemsida ej har någon skyldighet att återta eller byta ej ut bandspelaren utan kostnad för kund. Dock finns möjlighet mot erläggande av debitering. www.studersweden.se har rätt att neka ett arbete eller försäljning med stöd enligt köplagen utan att ange skäl. Denna hemsida ersätter inte köparen för eventuella kostnader eller ekonomisk förlust i det fall kundens tidigare inspelade band inte stämmer med av oss levererad bandspelare. 2 spårs modeller och 4 spårs modeller kan avvika om inspelningar gjorts av annan bandspelare eller märke. Mot debitering finns möjlighet att trimma om kundens bandspelares tonhuvud till köparens tidigare inspelade ljudband. (Play funktionen) Då det frångår standard lämnas ingen garanti på sådan åtgärd. Ej heller gratis återställning vid händelse. Bandspelare som levereras av oss har standardinställning enligt tillverkarens specifikation. Skulle sådan inställning avvika mot köparens egna inspelade ljudband av vad som ovan nämnts har vi rätt att neka återköp och återtag av nämnda skäl utan ersättning till köparen. Om köparen inte följt våra anvisningar också inför köp får denne stå egna eventuella kostnader. När köparen gjort beställning finns möjlighet att inom 5 dagar ändra eller komplettera i översänd offert. En sådan ändring kan medföra extra kostnader för köparen, vilket redovisas av support. 28.Denna hemsida använder i huvudsak Postnords tjänster/distribution vid avsändning och mottagning av varor vilket innebär full support när försändelse skickas och kommer hit. Denna hemsida värnar om din personliga integritet och har uppdaterats i enlighet med EU-direktivet GDPR. (General Data Protection Regulation) från den 25 maj 2018. 29.Telefon vid supporttider finns redovisade på hemsidan under Öppettider. Hemsidan har ingen butik eller inlämningsmöjlighet och är inriktad till 100% till internet. Hemsidan har manuell betjäning vid köp och saknar möjlighet till kortköp Men går lika fort via e-post. Det finns möjlighet att köpa via PayPal här som hanterar kortköp mot en avgift av 3,8% av totala köpbeloppet som är PayPals avgifter. 30.Corona och avvikande leveranstider. Händelser i leveranser till oss i samband med Coronapandemin i världen kan i vissa fall fördröja Inleveranser till oss. Då detta är händelse som vi ej kunnat råda över eller förutspå uppstår Force majeure en klausul i kontrakt/order/avtal/köp som i huvudsak befriar båda parter från ansvar eller skyldighet när en extraordinär händelse eller omständighet utanför parternas kontroll, såsom ett krig, strejk, upplopp, epidemi pandemi, eller en händelse. Vi ersätter inte köparen i något avseende vid denna typ av händelse. 31.Vi accepterar inte av kund inlämnad produkt för kvittning/betalning av reparation/felsökning inför offert/arbete om det inte finns ett skrivet avtal. Vid utebliven betalning oavsett nivå av arbete lämnas ärende till inkassoföretag. Om kunden lämnat önskemål om skrotning (vid skadad produkt) finns ingen ångerrätt. Vid sådan händelse kan krav eller skadestånd ej ställas på oss, vare sig ekonomiska personliga affärsmässiga eller andra typer av krav. Kunden har därmed förlorat sin rätt till sin produkt som övergått till www.studersweden.se. Detta gäller också vid inbyten. Vid inköp från privatpersoner gäller att säljaren alltid står för fraktkostnader till och från oss också vid felaktigheter eller ej genomförd affär. (Retur) Vid returer av varor ska kunden betala oss leveranskostnader före retur av kundens gods oavsett, om det inte finns särskilda villkor. Leverans som skickas till oss till ej aviserad leveransadress går automatiskt i retur på avsändarens bekostnad. Skador som orsakats av naturkatastrofer, elfel etc. omfattas inte av våra garantivillkor. 32.Vid delbetalning reparationsarbete. Vid reparationsarbete finns möjlighet till delbetalningar, om du är svensk medborgare pensionär eller anställd. (Endast privatpersoner, ej företagare) Max återbetalningstid är 2-3 månader. Som säkerhet kan vara din bandspelare Inga räntor eller avgifter om man sköter betalningar. Ett första belopp vid affärens ingång. När skulden till fullo är betald skickas bandspelaren/objektet. Mer information lämnas av kundtjänst. Vid specialprodukter gäller inte ångerrätt. Det köparen betalt återbetalas ej vid avbrott i affär. Köparen erhåller då produkt som motsvarar betalt belopp. Utlovad garanti gäller alltid. Se i övrigt under avbrutet arbete här ovan. 33.Vid delbetalning köp bandspelare eller annan produkt här. Villkor också som ovan och att Köpet är bindande eftersom produkten tillverkas exklusivt för köparen. Första delbetalning sker vid beställning av produkt. Vill köparen under avbetalningstiden ångra köpet återbetalas 11% av ursprungs/restbeloppet beloppet för att täcka våra kostnader. I särskilda fall kan kortare avbetalningstid bli aktuellt. Bedömningar görs inför varje affär. Vid utebliven delbetalning sägs avtalet upp och eventuellt restbeloppet åligger köparen att betala. Vid händelse återbetalas en procentuell del av ursprungsbeloppet i vissa fall ges inget belopp att återfå av kund. Generellt gäller vid avtalsbrott att köparen förlorar insatt kapital. 34.Generella regler inom EU och transporter. Enligt lagstiftning EU (1974:174) finns ej upptaget att ange org.nr. på hemsida ej heller officiell adress vilket inte är förenligt enligt Databaslagen vilket minskar risken för id kapningar och brott som alltjämt ökar inom EU, Denna hemsida redovisar skatter i enlighet med EU:s Lagstiftning. Vid köp efter genomförd affär erhåller kunden kvitto (vid order) och relevanta uppgifter av affären jämte garantivillkor.Generella regler enligt EU:s skattelagstiftning (VBM) framgår det inte på en order moms så innebär det att moms inte redovisas på beställd produkt. (enligt vbm) Köparen kan inte dra moms (fiktiv) på sådan vara eller annat. VBM vanligt bland retro produkter men också annat. Gäller enbart företag ej privatköp. I de fall Vatnr. Förekommer på order gäller Moms fullt ut vilket då redovisas på betalningsunderlag.(Order) 35.Förtal, falska ryktesspridningar, kränkningar i syfte att skada denna hemsida är med modern teknik lätt att spåra jämte stöld av information bilder/vidofilmer går oavkortat direkt till polismyndigheten via direkt support/länk i respektive land utan meddelande till förövaren. Not. e-post som inte är relaterade till produkter och service denna hemsida raderas automatiskt . Due to time-consuming Customs and necessary documents for Exports to non-EU countries are the minimum amount to trade for 2.500 SEK or 250 € EUR Länder utanför EU på grund av höga transportkostnader och tull har ett lägsta bellopp att handla här - för närvarande 250€ (EUR) SEK 2,500 före fraktkostander. Med förbehåll rätten till ändringar i ovan villkor utan särskilt meddelande.
Contact e-post
Denna sajt är Globalt ensam att Renovera Studer/Revox bandspelare vars skick blir som Nya. Vissa modeller nytillverkas helt på beställning. En del av Studer/Revox produktsortiment denna hemsida är beställningsvara. Globally, are this sajt alone in Renovated Studer/Revox Recorders whose condition is like New. Some models have been newly manufactured to order. Part of Studer's product range, this website is made-to-order