Ombearbetning och nytt, baserat på Studers teknik med många steg till det bättre med modernare teknik än på 60-80 talet. Den nya Renoveringsfasen Fullrenovering från september 2022 är en högre grad av renovering med särskilt utvalda komponenter och implementering av ny teknik, är ett komplement till Helrenovering där den interna ledningsförbindelsen inne i en bandspelare har ersatts med unikt lågbrusig förbindelse med bättre egenskaper. Flertal som köpt den mer kostsammare Fullrenovering menar att bandspelare, som exempel är ett mästerverk av förbindelser en fröjd för ögat för den teknikintresserade. Men inte under garanti tiden, som då annars ryker!
Ombearbetning Old technology gets new electronics design
Not. Reservdelar hanteras och säljs enligt hemsidans villkor. Vissa reservdelar ovan passar till andra bandspelare i Studer serien Konsultera din manual. Spare parts are handled and sold according to the website's terms and conditions.Some spare parts above are suitable for other tape Recorders in the Studer series Consult your manual.