Specialplatta (Adapter) med axel till annat spoltallrik system- Original
ADST-4112
Adapter
Offert
Tonhuvud Recorder 2 track Butterfly STUDER B67 mfl.omslipade i nyskick Finns även med raka spår
Tonhuvud 2 Tr.
Tonhuvud Avspelning 2 track Butterfly STUDER B67 mfl.omslipade i nyskick Finns även med raka spå
89.42.120
Tonhivud 2 Tr.
Bromsband Studer A/B67
BR1776.1
Adapter
Offert
STUDER A-B67 Komplett par 2 spårs Tonhuvud Av/insp. Nyslipade i nyskick
BR6671-09
Bromstrumm
Offert
STUDER A/B67 Komplettavskärmnings enhet vid avspelning tonhuvd
AV7712-02
Skärmenhet
Power Tryckomkopplare moderkort Studer A/B67
Power omkop.
PO6612-11
Offert
383:00 /st
Glas VU mät.
Offert
Studer A/B67 Original styrpinne
Offert
STYP.21399
Styrp/Släde
Offert
/st
B67-SK-8877
Offert
STUDER A-B67 Raderhuvud Fullsp.)
Raderhuvud
Offert
Met.Lock
Offert
Nätdel B67
Offert
STUDER A/B67 Festdetaljer Studer A/B67
PCB Studer A/B67 Nätfördelare
Komplett front med ansl. kontakter och switsch omkopplare Studer A/B67 i fint skck
PA443-11
Kit Tension delar Studer B67 serien Kontakta support
99-xx77
Kit Tension
STUDER A/B67 Fotocellenhet Complete Photo Cell Unit
Fotocellenhet
STUDER A/B67 Digitalt räkneverk Display Utan underdel av metallKan köpas med eller utan metalldel och resetknapp Ange val vid köp
1.167.766
Räkneverk
Grå Tryckknapp linser med matt skiva Studer A/B67
DCT-08-616
Grå tryckknapp
/st
Grå tryckknapp utan mattskiva Studer A/B67
Träsida Studer A/B67
Not. Reservdelar hanteras och säljs enligt hemsidans villkor. Vissa reservdelar ovan passar till andra bandspelare i Studer serien Konsultera din manual. Spare parts are handled and sold according to the website's terms and conditions.Some spare parts above are suitable for other tape Recorders in the Studer series Consult your manual.
Lampa A67
Röd Plastknapp
55-644-133
AC5587-66
ST1021-5
Styrpinne
SX43-200
OMKSAX100-2
STUDER A/B67 Mekanisk tryckknapp för aktivering av redigerings sax till vänster i bild.
Studer A/B67Styrpinne med slädeenhet (Höger)
B67-RAD771
StuderA/B67 Platta vid tonhuvud och bandgata Originaldel i metallg
.PHB67-2010-99
99-12-232
Redigeringssax för inbyggnad Studer A7B67
Överdel (Lock) för vänster avlämningshjul. (m skruv) Studer A/B67
1-167-831-00
83
Vänster avlämningshjul Komplett med lager Studer A/B67
Avl.Hjul
Studer A/B67 AC Anslutning Nät/Filter 110/240 VAC Med metallhållare enl.bild
Not. Flertal bandspelare använder samma reservdelar. Följ servicemanual för respektive bandspelare. Denna hemsida har ingen service på reservdelar. Användaren ansvarar själv för rätt produktinköp och installation. Support kan i vissa fall ge vägledning. Note. Several tape recorder use the same spare parts. Follow the service manual for the respective tape recorder. This website has no service for spare parts. The user is responsible for the correct product purchase and installation
To Spare  Parts 2 Reservdelar  Engineering Services
A/B 67
PL-554-12
Platta
TR-1999-2
Betsa sida
Offert
FTS-998-2
Teflonfäste
Offert
Tension Vä.7h
Offert
Panel/Switch
Contact e-post