Language


Reservdelar - Försäljning - Service - Renoveringar Sales - Repairs - Renovations - Spare Parts STUDER and REVOX Tape Recorder STUDER SWEDEN

Delivery EU and US
Others contact
Support


Verified


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Products Studer Sweden

Menu


© Copyright 2020 Studer Sweden All Rights Reserved                


             


Till

Studer Tape Recorder

Till

Revox Tape Recorder

Inför  Renovering/Service

Beställa Reservdelar


Snabblänkar/Quick Links


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Order@studersweden.se

Support@studersweden.se


Öppet tider

Contact e-post

Övriga Tape Recorder from Studer Sweden Övriga Tape Recorder from Studer Sweden Högtalare - Speakers Marantz från Studer Sweden Soundcraft Mixers Studer Sweden CROWN från Studer Sweden AKG Hörlurar Studer Sweden Neumann från Studer Sweden Lexicon Dbx From Studer Sweden

Vi har inte någon Fysisk kundkontakt

Ej heller Butik eller gatuadress för köp Service eller besök för undslippande av Corona virus. 100% säkert.


Allt hanteras via denna Hemsida

e-post, eller Telefonsupport

- säkert smidigt och enkelt.
Om Oss  - About usDet finns säkert hundra olika namn på internet med Revox anknytningar

Revoxservice, Revoxteknik etc. Vi har inget med dessa namn/företag eller media att göra.Eventuella sammanlänkningar/kopplingar via andra sajter är inget vi supportrar och ligger utanför vår kontroll. www.studersweden.se är en del av originalnamnet från tiden.

Genom att handla på denna sida hemsida kan du känna dig trygg och säker i alla avseenden. Endast seriösa arbeten och produkter till seriösa kunder har alltid varit vårt måtto sedan 1978.


Välkommen


There are certainly hundred different names on the Internet with Revox affiliations

Revoxservice, Revoxteknik etc. We have nothing to do with these names/companies or the media.

Any interconnections/connections via other sites are not our supporters and are Outside our control. www.studersweden.se is part of the original name from the time.

By shopping on this page website you can feel safe and secure in all respects.

Only serious work and products for serious customers have always been our

motto since 1978.


Welcome


Sedan/Since1978

Välkommen till denna hemsida med helsvenska medarbetare. Hos oss är kvalitet på service, reparationer med snabba leveranser det viktigaste.


Studer Sweden är världsledande i professionell renoveringsteknik på Studer och Revox bandspelare sedan mitten på 80-talet Vi blev vid tidpunkten certifierade av Dr: Willi Studer med en teknik vi vidareutvecklat. Bandspelare från oss har högre kvalitet än när de lämnade fabriken vid tidpunkten med smartare och driftsäkrare elektromekanik.  


Welcome to this website with full Swedish employees. With us is quality of service, repairs with fast deliveriesThe most important thing.


Studer Sweden is the world leader in professional renovation technology on Studer and Revox tape recorders since the mid-80 century we became certified by Dr: Willi Studer with a technology we developed. Tape players from us have higher quality than when they left the factory at the time with smarter and more reliable electromechanics.  Vi reparerar och Renoverar bandspelare och annan audioteknik för kunder inom EU

och USA. Vår kvalitet har blivet ett begrepp inom audiovärlden

på professionell nivå.


Våra kunder är vanliga hemanvändare, den avancerade entusiasten och den professionelle som lever på att skapa och använda ljud.


Teknik och leveransfrågor sker via kundtjänst.


Det mesta via e-post eller telefon support

vissa dagarEnglish

We repair and renovate tape recorders and other audio technology for customers in the EU
and the United States. Our quality has become a concept in the audio world
on a professional level.

Our customers are regular home users, the advanced enthusiast and the professional who lives on creating and using sound.