Language


Reservdelar - Försäljning - Service - Renoveringar Sales - Repairs - Renovations - Spare Parts STUDER and REVOX Tape Recorder STUDER SWEDEN

Delivery EU and US
Others contact
Support


Verified


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


© Copyright 2019 Studer Sweden All Rights Reserved


Order


Support

Payment Outside Sweden

  Öppettider - Telefonsupport

AKG - Neumann

Crown

Lexicon - DBX

Soundcraft

Marantz

JBL Högtalare

Välj/Select


Beställa Bandspelare

Till Studer Tape Recorder

Till Revox Tape Recorder

Inför  Renovering/Service

Beställa Reservdelar


Snabblänkar/Quick Links


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Vi har Inte någon

Fysisk Butik eller gatuadress för köp Service eller besök.


Allt hanteras via denna Hemsida

e-post, eller Telefonsupport

- säkert smidigt och enkelt.Teknik och leverans frågor sker via kundtjänst.


Det mesta via e-postOm Oss  - About us


SUPPORT Sedan/Since1978


Det finns säkert hundra olika namn på internet med Revox anknytningar

Revoxservice, Revoxteknik etc. Vi har inget med dessa namn/företag eller media att göra.Eventuella sammanlänkningar/kopplingar via andra sajter är inget vi supportrar och ligger utanför vår kontroll. www.studersweden.se är en del av originalnamnet från tiden.

Genom att handla på denna sida hemsida kan du känna dig trygg och säker i alla avseenden. Endast seriösa arbeten och produkter till seriösa kunder har alltid varit vårt måtto sedan 1978.


Välkommen


There are certainly hundred different names on the Internet with Revox affiliations

Revoxservice, Revoxteknik etc. We have nothing to do with these names/companies or the media.

Any interconnections/connections via other sites are not our supporters and are Outside our control. www.studersweden.se is part of the original name from the time.

By shopping on this page website you can feel safe and secure in all respects.

Only serious work and products for serious customers have always been our

motto since 1978.


Welcome


Välkommen till denna hemsida med helsvenska medarbetare. Hos oss är kvalitet på service, reparationer med snabba leveranser det viktigaste.


Studer Sweden är världsledande i professionell renoveringsteknik på Studer och Revox bandspelare sedan mitten på 80-talet Vi blev vid tidpunkten certifierade av Dr: Willi Studer med en teknik vi vidareutvecklat. Bandspelare från oss har högre kvalitet än när de lämnade fabriken vid tidpunkten med smartare och driftsäkrare elektromekanik.  


Welcome to this website with full Swedish employees. With us is quality of service, repairs with fast deliveriesThe most important thing.


Studer Sweden is the world leader in professional renovation technology on Studer and Revox tape recorders since the mid-80 century we became certified by Dr: Willi Studer with a technology we developed. Tape players from us have higher quality than when they left the factory at the time with smarter and more reliable electromechanics.  Vi rekommenderar Svea Ekonomi för lån

vid köp / Reparation av bandspelare och andra produkter här.

Notera att vi inte har med lånet att göra och helt mellan Svea och låntagaren. Tryck på ikonen så kommer du direkt.

Lycka till!


INFO

Den här hemsidan är ursprungligen utvecklad för dator vilket ger bäst upplevelse än en liten mobil eller surfplatta! Nuvarande Hemsida har något bredare bild för bästa upplevelse. En del har klagat på att hemsidan inte är Responsiv om man inte har mobilen vågrätt! Inget stort problem i för sig och fungerar redan nu utmärkt.


Med Responsiv webbdesign förklaras att layouten förändras beroende på vilken skärmstorlek och skärmupplösning besökaren har, och beroende på vilka funktioner som webbläsaren stödjer där text och bilder skalas om beroende på främst fönsterbredden.

Kommande hemsida kommer därför vara Responsive.


Fram till dess kan du handla som vanligt då det tar tid att utveckla ny hemsida.This website is originally developed for computer which gives the best experience than a small phone or tablet! The current website has slightly broader picture for the best experience. Some have complained that the site is not responsive if you do not have the cell phone horizontally! No big problem in its own right and works now excellently.


Responsive web Design explains that the layout changes depending on the screen size and screen resolution the visitor has, and depending on what features the browser supports where text and images are rescaled depending on the main window width.

The upcoming website will therefore be Responsive.


Until then, you can trade as usual as it takes time to develop new website.


Responsiv webbdesign