Language


Reservdelar - Försäljning - Service - Renoveringar Sales - Repairs - Renovations - Spare Parts STUDER and REVOX Tape Recorder STUDER SWEDEN

Delivery EU and US
Others contact
Support


Verified


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


© Copyright 2020 Studer Sweden All Rights Reserved               


AKG - Neumann

Crown

Lexicon - DBX

Soundcraft

Marantz

JBL Högtalare

Till Studer Tape Recorder

Till Revox Tape Recorder

Inför  Renovering/Service

Beställa Reservdelar


Snabblänkar/Quick Links


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Products Studer Sweden

Menu


Contact and Order Audio Produkter Products Data - Film - Surplus - Video Parts Service - Tjänst

Letar du efter Revox (PCB) Elektronikkort. Skriv av kortets nummer vanligtvis med början 1.177…..osv

Och skicka din förfrågan till support Man kan köpa korten renoverade till ett högre pris, eller standard.

Korten sälj i befintligt fungerande skick enligt våra villkor. Korten säljes neutrala och köparen ansvarar

själv för rätta timnivåer anpassning etc. Billigast blir det oftast att skicka hela bandspelaren till oss om

man är ovan vid elektromekanik. Du har alltid 3 månaders garanti på våra service och renoveringsarbeten.


Looking for Revox (PCB) Electronics Cards. Usually write off the card number beginning with 1.177… .. etc

And send your inquiry to support. You can buy the renovated cards at a higher price, or standard.

The cards sell in existing working order according to our terms. The cards are sold neutral and the buyer is responsible self for the correct hour levels adjustment etc. Cheapest it will usually be to send the whole tape recorder to us if you are above By electromechanics. You always have a 3 month warranty on our service and renovation work.


Ordering and payment PayPal customers outside Sweden

When ordering: Copy Product name/ITEM No. and send to us by email: order@studersweden.se

Don't forget to enter your name/address. You will receive an order confirmation and payment basis from us to your specified email address.


When paying PayPal

Enter your name and address. You will then receive payment dossiers via your email that you use to make payment through PayPal.


Du kan betala via PayPal om du har PayPal konto  - eller på vanligt sätt via eget bank konto Säkra Leveranser medYou can pay via PayPal if you have PayPal account


Beställning och betalning


Vid beställning:

Ange produktens namn/artikel nr. och skicka till:Glöm inte att ange ditt namn/adress. Du kommer få orderbekräftelse och betalningsunderlag till din e-postadress.


ALLT HUR LÄTT SOM HELST !

ORDER