Language


Reservdelar - Försäljning - Service - Renoveringar Sales - Repairs - Renovations - Spare Parts STUDER and REVOX Tape Recorder STUDER SWEDEN

Delivery EU and US
Others contact
Support


Verified


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Products Studer Sweden

Menu


© Copyright 2020 Studer Sweden All Rights Reserved                


             


 STUDER

 Tape Recorder

 REVOX

 Tape Recorder

Inför  Renovering

Service

Beställa

Reservdelar

Snabblänkar/Quick Links


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Order@studersweden.se

Support@studersweden.se


Öppet tider

Contact e-post

Övriga Tape Recorder from Studer Sweden Övriga Tape Recorder from Studer Sweden Högtalare - Speakers Marantz från Studer Sweden Soundcraft Mixers Studer Sweden AKG Hörlurar Studer Sweden Neumann från Studer Sweden Lexicon Dbx From Studer Sweden CROWN från Studer Sweden

I mån av tid Servar Renoverar vi andra kända tillverkare av Pro Bandspelare.

As time goes on, we service and renovate other well-known manufacturers Pro Tape Recorder.


Fakta om våra Renoveringar


Det har tagit år av forskning för att utveckla den teknik vi har på våra renoveringar för Studer och Revox bandspelare men också andra produkter vi renoverar.

Vi får ibland frågan vad vi bytt ut, vilka komponenter vi valt och hur vi egentligen gör för att det låter så bra på den färdiga produkten. Av affärsmässiga skäl lämnar vi givetvis inte ut vår teknik men att det handlar om avancerad diagnostik/datorteknik både inför och vid slutresultatet

av ett arbete kan vi avslöja.


Studer Sweden är certifierade och Globalt den enda som har utbildning från fabriken i renoveringsteknik vid tiden vilket innebär du får professionellt och förstklassigt utförda arbeten.
 Tänk inte ens på att försöka laga din egen Revox/Studer bandspelare. Det är mer komplicerat än du kan föreställa dig, oavsett vad du har för bakgrund.


Köp inte hemmalagade bandspelare på nätet eBay Tradera och flertal andra sajter

 - det blir garanterat din sämsta affär någonsin. Hos oss får du Du

professionellt utförda arbete.


Titta på vår videofilm här nedan (uppdatering inom kort)

- så får du en liten inblick i ett komplicerat arbete.
Introduction

FAS 1 or FAS 2 or FAS 3 or FAS 4 ?

 The world's only professional Studer Revox

Renovation Workshop

Begär prisuppgift här

The picture shows part of our extensive test and repair department for advanced electronics in tape recorders Revox and Studer and many other brands we Renovate both analog and digital technology.


Spara pengar.

Köp INTE Revox och Studer

bandspelare på Internet sajter.

Du får alltid skräp (skrot) som aldrig kommer fungera.

Och du har aldrig några garantier. Att få en kvalitets renoverad bandspelare från oss blir alltid det bästa och billigast och Garanti minst 3 månader får du på köpet.

Våra kunder är från 22 till 95 år gamla älskar ljudet från en ny eller Renoverad Revox/Studer

anser det som livets höjdpunkter, det härliga analoga ljudet - när bandspelaren kommer från oss.


FAS 1 är oftast tillräckligt, och vill du ha ”Ny känslan” skall du välja FAS 2.

Skillnaden i priset skiljer sig givetvis beroende på maskin modell.


Perfektionisten och Studiofolk väljer oftast FAS 3. På FAS 3 Renoveringar har du garanti upptill ett år på det som åtgärdats.


Har du en helt nedgången Revox där allt i stort är slitet, är FAS 2 ett bra alternativ.


Man ska komma ihåg, att alla Studer Revox

bandspelare med vår kunskap och våra resurser alltid blir återställd till nyskick beroende på FAS alternativ. Vilket också gäller andra Studer produkter.


Priset för de olika FAS alternativen är avgörande i

vilket skick kundens bandspelare/produkt är och bestäms när bandspelaren har testats av oss.


Kunden får alltid först en offert som visar

vad det kommer att kosta att åtgärda enligt offert och vad som är bäst om det är en bandspelare eller annan produkt.


Det är alltid du som kund som avgör. Offerten är

endast vägledande.


Grunden vid alla reparationer är att du betalar en

fast kostnad, en fel söknings avgift.

Blir det ett arbete tas denna avgift bort

och du betalar endast offertens pris.


Det kan inte bli enklare.


Phase 1 is usually enough, but if you want new feeling "you should choose Phase 2.

The difference in price differs, of course, depending on the machine model.


The perfectionist and studio people usually choose Phase 3. On Phase 3 renovations, you have a warranty of up to one year on what has been fixed.


Do you have a whole downturn Revox where everything

 in large is worn, Phase 2 is a good option.

One should remember, that a studer Revox tape recorder and other product with our knowledge and our resources always gets restored to new condition depending on the phase options.


The price of the different phase options becomes crucial

 in the condition of the customer's tape recorder and is determined when the tape player has been tested by us.


The customer will then receive a quote showing

What it will cost to fix a tape recorder. In the quote you

get, the actions that are best for your tape recorder are reported.


You are always the customer who decides. The quotation is only indicative.


The basis for all repairs is that you pay a

Fixed cost is a troubleshooting fee.

If it becomes a work, this fee will be removed

And you only pay the price of the quote.


It can't be simpler.4+  = New  Product! 2 3 4 1

Congratulations

 on your selection

of renovation


Med vår teknik kan vi analysera upp till 8 olika processer samtidigt i en bandspelare vilket omöjliggör manuella feljusteringar. Analoga eller Digitala. Frekvens, hastighet, ljudkvalitet, Bias alla steg, skärpa på tonhuvud, vinkelfel etc. Bandspelare Revox eller Studer som lämnar oss har överlägsen prestanda i jämförelse när de lämnade fabriken vid tiden.Vi är Globalt ensamma om denna teknik.


With our technology we can analyze up to 8 different processes simultaneously in a tape recorder, which makes manual error adjustments impossible. Analog or Digital. Frequency, speed, sound quality, Bias all steps, sharpness of tonal head, angular error etc. Tape recorders regardless of model, Revox or Studer that leaves us have superior performance in comparison when they left the factory at the time. We are globally alone in this technology.