Language


Reservdelar - Försäljning - Service - Renoveringar Sales - Repairs - Renovations - Spare Parts STUDER and REVOX Tape Recorder STUDER SWEDEN

Delivery EU and US
Others contact
Support


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Products Studer Sweden

Menu


© Copyright 2021 Studer Sweden All Rights Reserved                


             


 STUDER

 Tape Recorder

 REVOX

 Tape Recorder

Inför  Renovering

Service

Beställa

Reservdelar

Snabblänkar/Quick Links


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Order vid produktbeställning

Support vid serviceSrvice

Tryck på valfri ikon

Contact e-post

Övriga Tape Recorder from Studer Sweden Övriga Tape Recorder from Studer Sweden Högtalare - Speakers Marantz från Studer Sweden Soundcraft Mixers Studer Sweden AKG Hörlurar Studer Sweden Neumann från Studer Sweden Lexicon Dbx From Studer Sweden Mail: order@studersweden.se Mail: support@studersweden.se CROWN från Studer Sweden

Secure

payments

Verified


Öppettider - Open hours

FAS 1 or FAS 2 or FAS 3 or FAS 4 ?

 The world's only professional Studer Revox Renovation Workshop

Spara pengar!

Köp INTE Revox och Studer bandspelare på Internet sajter. Du får alltid skräp (skrot) som aldrig kommer fungera och du har aldrig några garantier.  Oftast hittar säljaren på att bandspelaren är genomgången och han varit/är auktoriserad från 60-70 tal. Många går på bluffen. Studer slutade att producera bandspelare på sent 80-90 tal och har aldrig utdelat någon auktorisation i Sverige. Läs ovan. Ett numera nedlagt företag fick sälja Revox i Sverige via Tyskland men på grund dåliga försäljningsvolymer

och urusel service blev de borttagna från Studer. Allt enligt Bruno Hochstrasser Studer - Switzerland vid tidpunkten.
Kunder 45 till 97 år gamla älskar ljudet från en ny eller Renoverad Revox/Studer

Bandspelare, det härliga analoga ljudet - när bandspelaren kommer från oss.


FAS 1 är oftast tillräckligt, och vill du ha ”Ny känslan” skall du välja FAS 2.

Skillnaden i priset skiljer sig givetvis beroende på maskin modell.


Perfektionisten och Studiofolk väljer oftast FAS 3. På FAS 3 Renoveringar har du garanti upptill ett år på det som åtgärdats.


Har du en helt nedgången Revox där allt i stort är slitet, är FAS 2 ett bra alternativ.


Man ska komma ihåg, att alla Studer Revox

bandspelare med vår kunskap och våra resurser alltid blir återställd till nyskick beroende på FAS alternativ. Vilket också gäller andra Studer produkter.


Priset för de olika FAS alternativen är avgörande i

vilket skick kundens bandspelare/produkt är och bestäms när bandspelaren har testats av oss.


Efter att kunden skickat sin bandspelare till oss lämnas alltid först en offert som visar vad det kommer att kosta att åtgärda enligt offerten och vad som vi anser är bäst. Vilket gäller alla produkt vi utför service på.


Det är alltid du som kund som avgör. Offerten är

endast vägledande. Bäst pris blir alltid med hela offerten


Grunden vid alla reparationer är att du betalar en

fast kostnad, en fel söknings avgift och offertunderlag.

Blir det hela offertarbetet (Offerten) tas denna avgift bort och du betalar endast offertens pris.


Det kan inte bli enklare.


4+  = New  Product! 2 3 4 1

PHASE 1 is usually enough, and if you want "New Feeling", you should choose FAS 2.

The difference in price differs of course depending on the machine model.


The perfectionist and studio folk usually choose FAS 3. At FAS 3 Renovations, you have a warranty up to one year on what has been fixed.


If you have a completely run-down Revox where everything is basically worn out, FAS 2 is a good option.


It should be remembered, that all Studer Revox

tape recorders with our knowledge and resources always get restored to mint condition depending on FAS options. Which also applies to other Studer products.


The price of the different FAS options is crucial in

the condition of the customer's tape recorder/product and is determined when the tape recorder has been tested by us.


After the customer has sent us their tape recorder, a quote is always first submitted showing what it will cost to fix according to the quote and what we believe is best. Which applies to all the products we service.


It is always up to you as a customer. The quotation is only indicative.


The basis for all repairs is that you pay a

fixed cost, an incorrect search fee and quotation basis. If there is a job, this fee will be removed

and you only pay the price of the quote.


It couldn't be any easier.

Fakta om våra Renoveringar

Renovering (av latinska renovare "förnya", "återställa") innebär att man återställer ett föremål som förändrats (försämrats) genom åldring, till ett tekniskt skick som motsvarar nyskick beroende på omfattning vid FAS alternativ som avgörs efter teknisk genomgång av teknisk support här. Alternativet är Service genomgång = enklare åtgärder


Studer eller Revox har aldrig haft någon officiell auktoriserad reparationsverkstad eller person i Norden ej heller i Sverige. Den ende som genomgått utbildning hos fabriken är en av innehavare denna hemsida, som utsågs som auktoriserad för hela sortimentet av Studers produkter vid tiden, som dessutom var bekant med Willi. Man kan inte utse sig själv som auktoriserad för att man som privatperson säljer ett visst varumärke Det är således bluff om annonsören utge sig för att vara auktoriserad och går under bedrägeri i syfte att lura kunder.


I en numera nedlagd svensk hemsida (blev svartlistad) påstod en äldre innehavaren att han blev auktoriserad 5 år efter Willis död vilket måste vara ett fenomen! En fejkad uppgift.


Enligt uppgift har denne äldre man, hotat innehavare av

hemsida som stört hans verksamhet med repressalier om inte innehavaren lägger ned sin

hemsida inom 5 dagar! (Person Made in Germany?


Se upp för påhittade och falska uppgifter om auktoriserade Revox Studer reparatörer på Auktion sajter. Du tar stora risker att köpa från sådan säljare


Vad du som kund bör tänka på, att en Renoverad bandspelare har betydligt bättre egenskaper och bättre funktioner

än en som bara blivet temporärt åtgärdad vid fel. Inte många klarar dock att Helrenovera en bandspelare då

det krävs stora kunskaper och teknik utöver det vanliga. Man måste blivet utbildad av ursprungliga tillverkaren

för att erhålla tekniska kunskaper och samtidigt blivet godkänt och fått auktorisations status vid tiden.

Alla dessa egenskaper är en trygghetsfaktor vilket du får genom att handla här.


Congratulations on your selection of renovation


The picture shows part of our extensive test and repair department for advanced electronics in tape recorders Revox and Studer and many other brands we Renovate both analog and digital technology.


Studer eller Revox har aldrig haft någon officiell auktoriserad reparationsverkstad eller person i Norden ej heller i Sverige. Den ende som genomgått utbildning hos fabriken är en av innehavare denna hemsida, som utsågs som auktoriserad för hela sortimentet av Studers produkter vid tiden, som dessutom var bekant med Willi. Man kan inte utse sig själv som auktoriserad för att man som privatperson säljer ett visst varumärke Det är således bluff om annonsören utge sig för att vara auktoriserad och går under bedrägeri i syfte att lura kunder.