Language


Reservdelar - Försäljning - Service - Renoveringar Sales - Repairs - Renovations - Spare Parts STUDER and REVOX Tape Recorder STUDER SWEDEN

Delivery EU and US
Others contact
Support


Verified


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Products Studer Sweden

Menu


Övriga Tape Recorder from Studer Sweden Övriga Tape Recorder from Studer Sweden Högtalare - Speakers Marantz från Studer Sweden Soundcraft Mixers Studer Sweden CROWN från Studer Sweden AKG Hörlurar Studer Sweden Neumann från Studer Sweden Lexicon Dbx From Studer Sweden

I mån av tid Servar och Renoverar vi andra kända tillverkare av Pro Bandspelare.

As time goes on, we service and renovate other well-known manufacturers Pro Tape Recorder.


Fakta om våra Renoveringar


Det har tagit många år av forskning för att utveckla den teknik vi har på våra renoveringar både vad avser Studer och Revox bandspelare men också andra produkter vi renoverar. Vi får ibland frågan vad vi bytt ut, vilka komponenter vi valt och hur vi egentligen gör för att det låter så bra på den färdiga produkten. Av affärsmässiga skäl lämnar vi givetvis inte ut vår teknik men att det handlar om avancerad diagnostik/datorteknik både inför och vid slutresultatet

av ett arbete kan vi avslöja.


Renovering (av latinska renovare "förnya", "återställa") innebär att man återställer ett föremål som förändrats (försämrats) genom åldring, till ett tekniskt skick som motsvarar Nyskick. Att Reparera innebär att man lagar ett akut fel oftast med resultat till följdfel dvs. att sannolikheten för kompletterande reparationer genom  kallad ”Dominoeffekt” när man blandar gammalt med nytt oftast får förödande och dyrbara konsekvenser för ägaren. Det enda alternativet på en mer än 40 - 50 årig gammal produkt blir Renovering.  Allt annat är som att skjuta upp något oundvikligt en bandspelares Totala krasch och Död! Begreppet ”Revison” är något helt annat och betyder granskning, genomgång, kontroll och är den lägre graden av åtgärder av bandspelaren exempelvis vid mindre fel.


Studer Sweden är certifierade och Globalt den enda som har utbildning från fabriken i renoveringsteknik vid tiden vilket innebär du får professionellt och förstklassigt utförda arbeten.FAS 1 or FAS 2 or FAS 3 or FAS 4 ?

4+  = New  Product! 1 2 3 4

 The world's only professional Studer Revox

Renovation Workshop


FAS 1 är oftast tillräckligt, och vill du ha ”Ny känslan” skall du välja FAS 2.

Skillnaden i priset skiljer sig givetvis beroende på maskin modell.


Perfektionisten och Studiofolk väljer oftast FAS 3.  På FAS 3 Renoveringar har du garanti upptill ett år på det som åtgärdats.


Har du en helt nedgången Revox där allt i stort är slitet, är FAS 2 ett bra alternativ.


Man ska komma ihåg, att alla Studer Revox

bandspelare med vår kunskap och våra resurser alltid blir återställd till nyskick beroende på FAS alternativ. Vilket också gäller andra Studer produkter.


Priset för de olika FAS alternativen är avgörande i

vilket skick kundens bandspelare/produkt är och bestäms när bandspelaren har testats av oss.


Kunden får alltid först en offert som visar

vad det kommer att kosta att åtgärda enligt offert och vad som är bäst om det är en bandspelare eller annan produkt.


Det är alltid du som kund som avgör. Offerten är

endast vägledande.


Grunden vid alla reparationer är att du betalar en

fast kostnad, en fel söknings avgift.

Blir det ett arbete tas denna avgift bort

och du betalar endast offertens pris.


Det kan inte bli enklare.
Phase 1 is usually enough, but if you want new feeling "you should choose Phase 2.

The difference in price differs, of course, depending on the machine model.


The perfectionist and studio people usually choose Phase 3. On Phase 3 renovations, you have a warranty of up to one year on what has been fixed.


Do you have a whole downturn Revox where everything

 in large is worn, Phase 2 is a good option.

One should remember, that a studer Revox tape recorder and other product with our knowledge and our resources always gets restored to new condition depending on the phase options.


The price of the different phase options becomes crucial

 in the condition of the customer's tape recorder and is determined when the tape player has been tested by us.


The customer will then receive a quote showing

What it will cost to fix a tape recorder. In the quote you

get, the actions that are best for your tape recorder are reported.


You are always the customer who decides. The quotation is only indicative.


The basis for all repairs is that you pay a

Fixed cost is a troubleshooting fee.

If it becomes a work, this fee will be removed

And you only pay the price of the quote.


It can't be simpler.


Spara Pengar

Save MoneySpara pengar. Köp INTE Revox och Studer bandspelare på Internet sajter. Du får alltid skräp (skrot) som aldrig kommer fungera. Och du har aldrig några garantier. Att få en kvalitets renoverad bandspelare

från oss blir alltid det bästa och billigast och Garanti minst 3 månader får du på köpet.The picture shows part of our extensive testing and repair department for advanced electronics in Revox and Studer tape recordersDet har aldrig hänt, trots de mer än 40 år vi arbetat med Revox och Studer produkter att kunders egna försöka att laga sin bandspelare har lyckats!

Så tänk inte ens på att försöka laga din egen Revox/Studer bandspelare. Det är mer komplicerat än du kan föreställa dig, oavsett vad du har för bakgrund.


Köp inte hemmalagade bandspelare på nätet eBay Tradera och flertal andra sajter

 - det blir garanterat din sämsta affär någonsin. Hos oss får du Du

professionellt utförda arbete.


Titta på vår videofilm här nedan

- så får du en liten inblick i ett komplicerat arbete.
Begär prisuppgift här


Ny video från Renoveringsavdelningen

på gång - Kommer inom kort


New video from the Renovation Department in progress - Coming soonVåra kära kunder är från 22 till 95 år gamla. Alla älskar ljudet från en ny eller Renoverad Revox/Studer bandspelare och anser det som livets höjdpunkter det härliga analoga ljudet - när bandspelaren kommer från oss.


Our dear customers are from 22 to 95 years old. Everyone loves the sound of a new or Renovated Revox / Studer tape recorder and considers it the highlights of life the lovely analog sound - when the tape recorder comes from us.


Introduction

© Copyright 2020 Studer Sweden All Rights Reserved               


AKG - Neumann

Crown

Lexicon - DBX

Soundcraft

Marantz

JBL Högtalare

Till Studer Tape Recorder

Till Revox Tape Recorder

Inför  Renovering/Service

Beställa Reservdelar


Snabblänkar/Quick Links


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Order@studersweden.se

Support@studersweden.se


Öppet tider

Contact e-post

Congratulations

 on your selection

of renovation