Language


Reservdelar - Försäljning - Service - Renoveringar Sales - Repairs - Renovations - Spare Parts STUDER and REVOX Tape Recorder STUDER SWEDEN

Delivery EU and US
Others contact
Support


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Products Studer Sweden

Menu


© Copyright 2021 Studer Sweden All Rights Reserved                


             


 STUDER

 Tape Recorder

 REVOX

 Tape Recorder

Inför  Renovering

Service

Beställa

Reservdelar

Snabblänkar/Quick Links


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Order vid produktbeställning

Support vid serviceSrvice

Tryck på valfri ikon

Contact e-post

Övriga Tape Recorder from Studer Sweden Övriga Tape Recorder from Studer Sweden Högtalare - Speakers Marantz från Studer Sweden Soundcraft Mixers Studer Sweden AKG Hörlurar Studer Sweden Neumann från Studer Sweden Lexicon Dbx From Studer Sweden Mail: order@studersweden.se Mail: support@studersweden.se CROWN från Studer Sweden

Secure

payments

Verified


Öppettider - Open hours

Inte många som egentligen vet hur en bandspelare rent tekniskt fungerar.


Att ladda bandet framför bandspelarens tonhuvud (magnethuvud) tillhör det enklaste men det kan ändå gå fel. Vilken stolle köper en 4 spårsbandspelare om man har

2 spårs inspelningar? Och lika tokigt om man har en 4 spårs och

försöker få ut 2 kanals stereoljud?


Håller man med fingret på ljudbandet och för

upp eller ned när bandspelaren är igång kan man förvisso höra alla ljudkanaler

även dem som går åt andra hållet vid 4 spår, men det var inte så Willi Studer tänkt sig!

Lite om tonhuvud denna länk.Willi Studers fabrik har aldrig producerat rena amatörbandspelare. Han hänvisade alltid med ett leende! - till flera modeller hos Tandberg, Philips och säkert ett tjugotal andra!
Willi som var perfektionist tyckte att andra märken bandspelare inte lät så bra, och klent byggda med myckte plast i viktiga delar och stomme till skillnad mot Studer och Revox modeller som är uppbyggd i kraftig aluminium stomme.Hos Studer B67 har man inbyggd 19 tums enhet i bandspelaren där de flesta modulkort finns placerade, som har med avspelning och inspelning att göra.


Därav intet sagt att Studer B67 är särskild

lätta att laga - servicemäsigt men är ändå bättre än konkurrenterna!


 Skillnaden då?

Den främsta skillnaden om man bortser från det moderna modulsystemet i Revox A77 var ljudbilden. Det rena distinkta ljudet med perfekt dynamik, med separat avspelning och inspelnings teknik via skilda magnethuvud, var inte många som tillverkare vid tiden, inte ens Sony, som f.ö var nära att köpa Studers fabrik på 70-80 talet men fick nobben!


Revox A77 bestyckades med elektronikmoduler (PCB) för avspelning respektive inspelning. (2+2) Ingångsmodul en dubbelt (2 kanaler=Stereo) En Oscillator- modul stereo med inspelnings Record modul (relä) är vad ljuddelen består utav. Samtliga med påkostade anslutningskontakter till moderkort, i guld.! A77 blev instegsmodellen utan rör, och heltransistoriserad.


Alltsammans pluggades in i ett moderkort (Switch board) med fjädrande kontaktelement i guld, vilket man övergav vid konstruktionen av Revox B77 som i stället, troligtvis av kostnadsskäl fick förtennade stiftlister. Nämnda moderkort, med vridomkopplare + volymkontroller och ingångsväljare blev hela ljud delen.


Revox A77 drift av Capstanmotor, tillverkades ett flertal varianter (PCB) senare via linjära Ic kretsar. Tillkommer (PCB) för styrning av 2 direktdrivna spolmotorer och nätdelskort med uttag för Slutsteg 2x10 watt. (Option) m.m.


För att krångla till det ytterligare finns flertal olika (PCB( för Revox B77 och PR99 Capstan kontroller som ej kan vara komplatibla med grundkort på trafo samt många modifieringar en del hemmabygge. En riklig instrumentuppsättning är dock lösningen för att komma rätt, annars ett omöjligt

Uppdrag för oerfaren.


Mycket av tekniken hämtad från Studers professionella bandspelare för att nå ut till en större grupp användare.


 


Hur ett tonhuvud är konstruerat

- eller magnethuvud som är den rätta benämningen, har vi tidigare redovisat denna hemsida, men….


Elementärt är att;

Vid registrering av ljud på tonband omvandlar man ljudsvängar till elektriska strömmar som förstärks och alstrar magnetiska krafter i en elektromagnet = inspelningshuvudet. För man ett magnetiserat

band längs detta uppstår en magnetisk registrering som växlar i takt med ljudvågorna.


Vid återgivningen låter man det registreras på bandet passera förbi återgivningshuvudet. I denna elektromagnet för återgivning omvandlas de olika magnetiska krafterna till elektriska strömmar som sedan förstärks och med hjälp av en högtalare omvandlas till ljudsvängningar.


Ja det här visste kanske många sedan tidigare via skoltidens fysiklektioner.


Fördelen med bandspelare i jämförelse med grammofonskivor (vinyl) är väsentliga fördelar som den långa speltiden hos ljudband och det större frekvensomfånget med större dynamik än skivor och minskat brus och förvrängningar än skivor.


Ljudband är mer hållbara än skivor med bibehållen ljudkvalitet och nästan ingen förslitning som skivor. Det finns dock begränsningar vid upprepade raderingar/inspelningar på viss avmattning.

I en inspelningsstudio användes alltid nya ljudband eller i vart fall närmast nya, för undvikande av störningsmoment vid nyinspelningar.


Här är det förstås viktigt att tonhuvud är optimala mot ljudbandet för fullgoda såväl inspelningar som avspelningar särskilt vid 4 spårsbandspelare som bara har en spårvidd på 1 mm.

Här talas ofta om remanensen hos ljudbandet. Om magnetiseringen förstärks till noll uppstår en reversibel magnetisering av ljudbandet vilket medför man inte kan konstatera någon remanent magnetisering i ljudbandet.


Remanensen är i detta fall inte proportionerlig till signalströmmen. Därför blir signalen kraftigt förvrängd. Den magnetiska ljudregistreringen förbättras väsentligt om man förmagnetiserar bandet med högfrekvens 40-80 kHz. Frekvensens värde bestäms av den högsta tonfrekvensen som skall överföras och övriga egenskaper hos bandspelaren.


Högfrekvensen bör vara minst 3 gånger så hög som den högsta förekommande lågfrekvensen. I annat fall kan övertoner hos lågfrekvensen bilda differenstoner tillsammans med högfrekvensen som störande visslingar.


Oscillatorn i bandspelaren måste därför åstadkomma en symmetrisk högfrekvensström utan jämna övertoner som annars förstärker bandbruset.


Många fel som inte är direkta fel kan man lösa själv genom en enkel kontroll

- innan man  skickar bandspelaren för reparation.


Det som här föreslås

gäller främst 4 spårs bandspelare, men kan i vissa fall inkludera 2 spårs modeller

Lika viktigt i ½ tums flerspårs versioner

Från 4 till 8 spår. Ännu viktigare i 1-2 tums 12 till 24 spår modeller. (Studer)

 Steg ett: Om du inte har, köp ett fabriksnytt  ljudband. Viktigt att bandet är helt nytt och  

 oinspelat ljud.

 Steg två: Placera det fabriksnya ljudbandet på  normalt sätt i bandspelaren


 Steg tre: Konsultera manualen och välj vilka  spår du vill spela in på vid 4 spår. (Exempel)


 Steg fyra: Spela in ett musikstycke från en  skiva eller annan källa i stereo. (Ej tal)Ton går  bra 2 spår. Inte ett fullspår.


 Steg fem: Kontrollera på samma gång  bandspelarens ljud via monitoromkopplaren.  Växla mellan ingång och utgång. (Ljudet som  kommer från bandspelarens tonhuvud.) Det  skall inte höras någon nämnvärd ljudskillnad  mellan ljudet in och det som hörs från  ljudbandet via monitorkontrollen.


Om du nu på det fabriksnya nyinspelade ljudbandet hör ett perfekt stereoljud oavsett 4 alternativt 2 spår är det inget fel på bandspelaren - denna del.


Har du äldre ljudband som är inspelade på annat fabrikat av bandspelare

eller samma märke du nu har, var dåvarande bandspelares tonhuvud felinställda. Resultatet är att du hör ljudet från en slumpvis kanal och

andra kanalen ett svagt ljud eller inget ljud alls

alternativt brus. (Exempel vid 2 spårs bandspelare)


Tråkigt men inte helt ovanligt. Du kan givetvis justera bandspelarens tonhuvud själv

om du inte har garanti kvar. Bråkar du med bandspelaren under garanti tid har du nu förbrukat garantin i sin helhet. (Läs våra villkor)


Det finns dock två lösningar;

 1. Du skickar bandspelaren (Revox) till oss  tillsammans med ditt äldre ljudbandet så  justerar vi om din Bandspelarens tonhuvud  efter ditt band.


 Det finns dock en risk vid nyinspelningar

 när man tar bort fabriksinställningar =  standard. Denna avvägning är dock upp till  kunden.


Vi återställer inte till fabriksinställning igen.

Vid denna typ av arbete lämnas ej 3 månader garanti då det frångår tillverkarens standard.


Bästa sättet är som alltid att först konsultera användarmanualen. Vi har ingen support på ovan tips.


 2. Viktigt är dock att känna till att  bandspelaren kan ha andra fel.Vad som här nämnts är endast första enklaste hjälpen för att lösa ett basalt problem för många när man  köper bandspelare från okända utan historik.


Att köpa bandspelare via olika köp och auktionssajter innebär alltid ett stort risktagande och kan bli en kostsam affär.


Kvalitet får du endast hos märkeshandlare

där vi är den största Globalt.


 


Variant av 2 spår


Variant av 4 spårEn del köper Revox A77 på tvivelaktiga sajter

- eller av okända. Finns en del som pular själv med sin A77:a som kanske inte borde

syssla med elektricitet.


En viktig sak och som många förbisett är Relästyrningskortets

kondensatorer, som också användes till Capstan motorkortet.


När Revox först salufördes i Sverige på 60 talet fanns en del saker man måste följa. Att bli S-märkta, och godkända av Semko. Ett säkerhetsförfarande för att få ansluta bandspelaren till 220 volt och att bandspelarens olika funktioner inte stör elnätet eller bli strömförande.


Semko testade bland annat att bandspelarens nätanslutning har visst avstånd mellan strömförande

delar så kallat isolationsavstånd, men också val av rätta komponenter för starkström

och för avstörning. (2X) Revox A77 men också Revox B77 är dubbelisolerade och skall inte

anslutas eller modifieras till jordat uttag. Kontakten är 2 polig och saknar jord skena.  


Relän är störande och i de växelvisa funktionerna kan uppstå brum/knäppar och kan ses i en TV- mottagare som streck och höras i Radiomottagare och andra källor om man inte har en kondensator som filtrerar bort oljudet utan att störa en bandspelares drift.


Efter många tester valda Studer Rifas sortiment som ansågs vara det bästa på marknaden i konkurrens med Wima med flera. Rifas 0,47 uF (för 50 Hz) är fortfarande det uteslutande bästa alternativet för Revox främst då man använder dielektrikum metalliserat papper omslutet av gjuten färgad epoxiplast vilket ger en perfekt dämpning och tål spänning. Tyvärr efter 40 år så hade nämnda kondensator en benägenhet att spricka efter utmattning och i värsta fall explodera, oftast som större spricka fick till följd att relä slutade att fungera. Men oftast var det också andra fel, som felaktiga starkströminställningar orsakad av användaren.


Någon direkt ersättare för Rifas modell finns men är större än den som sitter i bandspelaren från början, och får inte plats. Jo det finns nytillverkade Rifa kondensatorer med samma

dielektrikum men säljs inte på öppen marknad. Vi använder den vid nytillverkning i produktion.


Varför är det så viktigt med rätt kondensator i nätdelar i nämnda fall?  Man kan se alternativ vid olika internetbutiker som eBay med flera man erbjuder plastvarianter som inte är lämpliga om det skulle ske ett el-överslag. Många menar kan man läsa, att det saknar betydelse, att kan använda vilka kondensatorer som helst vid avstörning, är givetvis helt galet och i slutändan lifsfarligt.


Kondensatorerna uppfyller den strängaste IEC-fuktighetsklassen, 56 dagar Det impregnerade papperet garanterar utmärkt stabilitet som ger enastående tillförlitlighetsegenskaper, särskilt i applikationer som har kontinuerlig drift som exempelvis bandspelare. Säkerställer lång livslängd även när den utsätts för frekvent överspänning. God motståndskraft mot jonisering på grund av impregnerad dielektrisk IEC.


Ersätter man med andra kondensatorer som metalliserade polyester, Polyester lagras energin på annat sätt och fördröjningen och konflikter uppstår lätt främst vid relädrift och liknande kontaktfunktioner.

Sistnämnda kondensatorer är inte godkända för drift i bandspelare nätdrift och avstörning

även om det står X2. Att skador kan uppkomma är uppenbara och skulle aldrig bli godkända av Semko om bandspelaren med dagens mått mätt varit nyproducerad.


Därför när vi renoverar bandspelare följer vi den ursprungliga godkända varianten av komponenter för nätdrift som medger nytt godkännande av de bandspelare som lämnar oss - för användarens säkerhet.


Kan vara viktigt att komma ihåg att det är förbjudet utan behörighet göra intrång i Semko godkända apparater som Revox och Studer bandspelare och straffbart. Händer en olycka i ändrade komponenter och det börjar brinna i apparat eller hus där apparatur finns gäller inte försäkringen. Därtill riskerar man att bli åtalad för brott av ellagen.
Godkända kondensatorer av fabrik och Semko


Revox A77 användes ofta i studios

och av hemanvändare…

Manöverkontroll PCB

Revox A77


50 år gammalt Relä -

sockel med Ruttna

och oxiderade

Kontakt element


Nytillverkat Relä -

sockel med kontaktelement

av speciallegering som endast finns hos oss

Inte Godkända kondensatorer av fabrik

 och Semko


Här visas ett Helrenoverat

Reläkort för Revox A77

- utfört av professionella och godkända starkströms ingenjörer.

Reläkort med nya socklar och Relän

och andra komponenter som inte syns på bild.


Här är du helt säker med din bandspelares alla funktioner

Godkända av Semko och EU:s bestämmelser för starkström.

Finns som option vid renoveringar här.


Kortet kan köpas som reservdel och köparen ansvarar

själv för installation, som alltid, vid reservdelsköp hos oss.


Kontakta support för prisuppgift.  Leveranstid 2-4 veckor.Not. Man kan inte uppgradera Reläkort med Minirelä (REED) som en del säljer, då spolen kommer Brinna upp en tids användning och kan orsaka brand och inte godkända i några länder enligt EU:s regelverk

för starkström.