Language


Reservdelar - Försäljning - Service - Renoveringar Sales - Repairs - Renovations - Spare Parts STUDER and REVOX Tape Recorder STUDER SWEDEN

Denna hemsida kan använda cookies.Genom ditt besök här har du godkänt hemsidans villkor


Secure

payments

Verified


Delivery to US

Exceptions

some EU and US

Countries

Contact support


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


®

© Copyright 2022 Studer Sweden All Rights Reserved               


 STUDER

 Tape Recorder

 REVOX

 Tape Recorder

Inför  Renovering

Service

Beställa

Reservdelar

       UHER

Snabblänkar/Quick Links


STUDER and REVOX Tape Recorder STUDER SWEDEN Smart val/ Revox/Tape Recorder from Studer Sweden

Öppettider - Open hours

Övriga Tape Recorder from Studer Sweden

Contact e-post

Mail: order@studersweden.se Mail: support@studersweden.se

Order


Support


Tryck på       valfri ikon

Villkor/Conditions www.studersweden.se

Här handlar du säkert.


Vi lämnar aldrig ut  kontonamn på denna

 hemsida


Vi skickar alltid krypterande betalningsaviseringar

till våra köpare.Vi levererar varor och tjänster till

EU länder och USA. Andra länder på förfrågan.

We supply goods and services to
EU countries and the US. Other countries on request.

Från januari 2018 infördes nya regler för skydd av kontouppgifter

Vilket medför att banker inte lämnar ut vem som har visst bankkonto.
Genom samarbete med värdens största bank, PayPal kan du köpa nya eller renoverade Revox/Studer bandspelare och andra produkter vi saluför på denna hemsida.


Genom PayPal garanteras Leverans/Betalning. Du kan också köpa på vanligt sätt via din egen bank till Plusgirot


Delivery outside Sweden

 collaboration with the world's largest bank, PayPal We sell new or renovated Revox and Studer tape recorder and other products we sell on this website.
Köp och Leveransvillkor

Köp och prisuppgifter via denna hemsidas e-postadress. (support)

Telefon förfrågan av hemsidans produkter (ej beställningar) kan ske på tider för telefon support. Svar ej kan ges via sms.


Normala Betalningsvillkor

Köparen betalar enligt order underlag vid en gjord beställning. Kredit mot faktura medges myndigheter/institutioner samt koncern bolag.

Betalning görs normalt till Plusgiro/Bankgiro eller PayPal  I undantagsfall kan köp/betalning ske via postförskott mot förbetald frakt.


Reservdelar

Vid köp/order av elektronik, reservdelar och m.m. skickas inbetalningsavi till köparens e-postadress. Betalning inom 2 dagar och enligt betalningsavin. Vid utebliven betalning annulleras köparens beställning automatiskt varpå köparen åter får kontakta kundtjänst/support. Undantagsvis kan varor skickas mot postförskott (PF) mot tilläggsavgift. Frakt förbetalas. Vid outlösta försändelser tillkommer en lagstadgad avgift på 395:- Vid köp av reservdelar samt demo produkter lämnas ingen bytes eller returrätt, vilket också gäller ljudband. (förbrukningsmaterial) På köparens risk kan mindre reservdelar skickas som brev. Annars normalt som Spårbart paket/brev via PostNord. Vid köp av nämnda produkter avsäger sig köparen automatiskt sina ev. möjligheter att åberopa distansavtalslagen. Genom hemsidans konstellation kan köparen inte åberopa konsumentköplagen, men enligt köplagens villkor vilket ger köparen ett bättre skydd om en händelse skulle inträffa.Tvist kan avgöras via skiljemänsförfarande och tvist i civilrättslig domstol.


Vid köp av Revox/Studer produkter lämnas alltid garanti vars längd beror på produktval nya eller Renoverade produkter. (FAS VAL) Kontakta support..


Villkor vid köp och reparationsarbeten

Offert lämnas då köparen angivet sitt namn, adress och telefonnummer via e-post. En grundavgift för felsökning tas alltid ut. Produkter som anses som hemmabygge har en något högre grundavgift då längre tid åtgår för felsökning. Vid utbyte av vissa mekaniska delar kan kundens objekt tas som inbyte och mellanskillnadspris. Kunden kan dock återköpa utbytesdelen som reservdel efter överenskommelse. Om det inte framkommit annat vid order/offert står alltid kunden för alla frakter till oss. Vid händelse av garantianspråk betalar köparen fraktkostnader före retur av garantiobjektet. Olika erbjudande kring pris och frakt gäller endast under den tid erbjudandet upptar. Det går inte att kombinera erbjudande med andra erbjudande eller arbeten som redan påbörjats. Vid uteblivet svar vid offerterbjudande  returneras kundens objekt dagen efter eller närmaste vardag. Kunden blir debiterat returavgift. För kundens och hemsidans säkerhet kan beställning av reparationsarbeten endast tillämpas via e-post. Kontakt kan göras inför ett arbete via kundtjänst och vid kompletterande information.


Renovering och vid köp av övrig elektronik att;

Kunden skall genast och inom 24 timmar efter mottagen vara kontrollera att mottagen vara, reparerad eller ny elektronik/utrustning fungerar enligt användarmanual eller vid special offererat arbete. Om produkter ej är helrenoverad lämnas normalt ingen förlängd garanti. Om den reparerade produkten fungerande vid mottagandet anses hemsidans åtagande vara slutfört. Om nya uppkomna fel som ej offereras uppkommer debiteras ny avgift efter kundens godkännande. Den teknik hur hemsidans renoverar produkter omfattas av sekretess och av affärsmässiga skäl lämnas inte ut sådan information ut vare sig före eller efter ett utfört arbete i något avseende. När kunden mottaget och kontrollerat utfört arbete enligt offert alternativt köpt (Renoverad) produkt är hemsidans uppdrag slutfört. Garanti kan åberopas vid fel och enligt angivna villkor.


Garanti vid skada

Notera att: Enligt Postnord bestämmelser vid misstanke om transportskadad försändelse skall reklameras inom 24 timmar efter mottagen försändelse direkt till PostNord av mottagaren. I det fall reklamation ej fullföljs av mottagaren enligt ovan anvisningar riskerar kunden själv stå skadan. www.studersweden.se friskriver sig från allt ansvar avseende leverans från oss till kund, från kund till oss vid försändelse som skickas via PostNord. Som kund/köpare är du själv ansvarig vid eventuell skada att omgående kontakta transportföretaget Postnord. Denna hemsidas konstellation ansvar under inga villkor eller omständigheter för skador som uppstår via transportföretag. Denna hemsida har ingen skyldighet vid transportskador att själva mot betalning åtgärda uppkomna skador på köparens objekt. Riskbedömning görs alltid. Men kan vid händelser förmedla annan servicepart att åtgärda fel mot ersättning. Som köpare av produkter tjänster denna hemsida har du tagit del och godkänt hemsidans villkor.


Viktigt att kunden hanterar köpt/reparerad produkt på anvisat sätt för undvikande av skador som kan uppkomma genom statisk elektricitet (ESD) och som inte omfattas av hemsidans garantiåtagande. Vid garantianspråk måste eventuell retur först godkännas genom att erhålla ett RMA nummer. I annat fall returneras produkten på avsändarens bekostnad. Retur som skickats på annat sätt än vad som meddelas kunden riskerar att returneras på kundens bekostnad. Garantianspråk kan endast tillämpas via e-post. I övrigt villkor enligt nedan.


Betalning vid reparationsarbeten

De flesta kunder är för oss nya och helt okända. Vi gör inga kreditupplysningar. För att säkerställa vi får betalt för vår service erlägger kunden en depositionsavgift vars storlek bestämts vid ordertillfället av kundtjänst. Oftast hela det offererade beloppet. Vid stora arbeten mot viss säkerhet. När betalning är mottagen lämnas besked till kunden via e-post. Eventuella resterande belopp vid uppdelning av depositionen betalas 3 dagar före leverans. Kunder utanför EU står för ev. Tull/importavgifter, (Import duty)


Orderprocess vid köp och reparationsarbeten

Kundens objekt skall skickas inom 5 dagar räknat offert dagen. I annat fall annulleras offerten automatiskt. Kunden får begära ny offert via kundtjänst. Korta ledtider baseras på tillgång på vissa reservdelar som ingår i en serviceprocess. Utrustning som skickas till oss utan vårt godkännande går i retur på kundens bekostnad. Produkter som repareras med avancerade fel måste ibland stödrepareras för att kunna testas (analyseras) inför offert. En mindre kostnad kan därför tas ut, som vid fortsatt arbete krediteras kunden.Objekt som ligger inför offertberedning vars offerttiden gått ut returneras på kundens bekostnad. Kostnad för offert tas dock alltid ut. Vid försenad retur av kundens objekt ansvaras inte för kundens eventuella kostnader eller krav i något avseende.


Objekt som inte repareras

I det fall köparen förbetalt för teknisk genomgång på viss produkt men inte vill fullfölja ett reparationsarbete grundat på offert återbetalas ej erlagt belopp. Beloppet utgör kostnader för teknisk analys och offertkostnad och fraktavgifter. Normalt returneras ej åtgärdad produkt inom 14 dagar (eller i väntan på utredning) Längre tid om kunden är utanför Sverige. Vid brådskande fall kontakta kundtjänst.


Vid köp av lagerprodukt

Vid köp av lagerprodukt om det är en bandspelare, gäller som vid reparationsarbeten till skillnad att produkten nu säljs som ny/renoverad om det som exempel är en bandspelare. Vid offert framgår vad som ingår och vad som eventuellt är kundspecificerat/extra. När offert är accepterad av köparen skickas betalningsunderlag. Betalning ska vara oss tillhanda inom 2 dagar på grund av begränsad tillgång till ingående delar. Betalning sker oftast till Plusgiro eller via PayPal som tar ca.3,7% i förmedlingsarvode på hela köpbeloppet. Denna hemsida är certifierad PayPal.


Hemsidans villkor gäller också utan undantag vid betalning via PayPal, köparen är skyldig att följa. Vid utebliven betalning annulleras beställningen automatiskt. Kunden har dock möjlighet att återuppta beställningen inom 5 dagar genom att meddela order@studersweden.se sin ändring.


Leveranstider ca. 3-6 arbetsveckor per objekt efter fullgjord betalning försöker hemsidan hålla eller enligt offert. Under pandemier kan dock på grund av olika länders tull och inskränkningar på åtkomst av vissa reservdelar påverkas, ligger dock utanför denna hemsidas kontroll. Expressarbete utförs till en högre kostnad. Frakttider till kund inkluderat inte www.studersweden.se leveranstider till köparen. Ej heller den tid det kan ta för  underleverantörer att leverera special och reservdelar exempelvis vid Pandemier. Perioder vid semesterstängt, stängt på grund av helg/röda dagar etc. omfattas inte i av offererade leveranstider.  

På utförda renoveringsarbeten hemsida finns ingen returrätt eller ångerrätt. Köparen kan dock inom 3 dagar ångra en beställning. Därefter finns ingen ångerrätt. Vid påbörjade arbeten som avbeställts/avbrutits av köpare innebär återställning och debiteras alltid kunden beroende på omfattning som gjorts före avbeställningen. Oftast 45% >> av offererat belopp beroende på omfattning.


Garanti omfattar normalt användande enligt tillverkarens specifikationer. Vid vårdslös hantering, skador om uppkommit genom statisk elektricitet (ESD) upphör allt garantiansvar att gälla då användaren ej följt tillverkarens anvisningar. Garantivillkor lämnas alltid vid köp via medföljande manual eller annan handling. Oftast finns instruktioner att finna via internet. Det är det är inte tillåtet med egna ingrepp under garanttiden som då upplöses. På teknikavdelningen kan man lätt konstatera om en produkt blivit utsatt för ESD. Vid garantianspråk är det kundens skyldighet att ge utförlig information. Kan kunden inte avge begärd information tillkommer en felsökningsavgift. Vid misstanke om ingrepp under garantitiden brutna sigill, eller skruv, upphör allt garantiansvar från oss att gälla omedelbart. Kunden får vid händelse erlägga avgift som för nytt arbete.  Vid garantianspråk måste objektet skickas inom 5 dagar. I annat fall avstås vidare support. Vid skada/skador som kan härledas via transportföretag eller vid eget ingrepp i köpt/renoverad utrustning upplöses garantier i sin helhet. Skada skall alltid anmälas direkt till transportföretaget. Denna hemsidas garantier omfattas av produkters tekniska ursprung från tillverkarens specifikation om inte annat framgått via offert.


Garanti/reklamation kan inte åberopas i det fall köparen anser produkter är felkonstruerade (vilket är ovanligt!) Man kan mot debitering få en produkt modifierad, om det det är möjligt. Kontakta support. Vid renovering återställes produkten till skick då den lämnade ursprungliga tillverkare. Om köparen önskar förbättringar, ändringar är det tilläggstjänster vilket måste framgå vid beställningen. Köparen kan således inte åberopa förbättrade/ändrade funktioner utöver vad som anges som standard efter köp och vid eventuella garantianspråk.


Reparation av skador som orsakats av transportföretag kan utföras efter erlagd förskottsbetalning vilket också är möjligt genom samarbetspartner.Vi förbehåll oss dock rätten att avvisa ett sådant arbete utan att ange skäl. Vid händelse att kund ej hämtat ut reparerat eller oreparerat objekt hos postombud, eller via transportföretag/ombud går paketet i retur på kundens bekostnad. Vi godkänner ej retur utan RMA nummer och går automatiskt i Retur till avsändaren. Efter 30 dagar lämnas outlösta försändelser av transportföretag till återvinningscentral och skrotas på kundens bekostnad. Vi fråntar oss allt ansvar både ekonomiska som andra ersättningar på grund av kundens passivitet. För passivitet finns inte laga stöd. Uppkomna kostnader debiteras kunden. Lämnad Garanti är personliga och kan inte överlåtas till annan. Betald försändelse som inte hämtas ut via Postnord eller ombud vid garantireparationer återtas eller återbetalas inte och övergår till Postnords ansvar och kommer skrotas av nämnda. Köparen får därför kontakta Postnord vid händelse. Därtill tillkommer en hanteringskostnad på 2500 kronor som debiteras köparen.


Köparen har skyldighet att följa anvisningar.

Köparen bör ta del av användarmanual innan produkten tas i bruk. Vid anslutning till ljudkort, kontrollera först de tekniska specifikationerna. Statisk elektricitet (ESD) kan ställa till med skada på Ljudband och Bandspelare, Förstärkare, Turner, etc. vid anslutning till källor. (och via kablar) Skador som orsakas av statisk elektricitet omfattas inte av hemsidans garantiansvar. Nätsladd får inte modifieras. Denna hemsidas  konstellation friskriver sig för såväl ekonomiska som för eventuella skador som kan uppkomma på kundens egendom eller ljudbandskador vid användning av oss levererade produkter. I det fall produkter användes inom företag skola institution myndighet avsäger vi oss allt ansvar alla avseende såväl tekniskt som ekonomiskt. Vid specialbeställning av ej lagerförda produkter, bandspelare eller annan ljudelektronik finns ingen ångerrätt. Undantag kan förekomma mot 70% av ursprungsbeloppet för att täcka våra kostnader. Det är på kundens ansvar att ge oss rätt adress vid köp av reservdelar och tjänster. Vid felaktigheter står köparen alla risker och för eventuella extra debiteringar av oss eller via transportföretag. Var därför noga med att ange din adress i Sverige och Globalt för din egen trygghet. Notera att www.studersweden.se under inga omständigheter reparerar skador som uppkommit orsakade av transportbolag eller skador som kunder själv åsamkat köpt eller reparerad produkt från oss. Därför är det viktigt att köparen kontrollerar mottagen produkt från oss inom 24 timmar. Skadat gods skall anmälas till Postnord inom samma tid. I det fall köparen ej hört av sig inom nämnda tid anses mottagen produkt vara godkänd av köparen och utan fel.


Särskilda villkor

Villkor för garanti & garantireparation samt köp av specialarbeten och produkter gäller att Köparen måste erhålla RMA nummer vid anspråk/garantianspåk. Utan RMA nummer går varan automatiskt i retur på avsändarens bekostnad. Returen finns kvar hos Postnord, och efter ca. 2 veckor skrotas returen av Postnord. Vad som här nämnts gäller också om köparen ej hämtar ut en försändelse från Postnord eller ombud. Köparen kan dock på egen bekostnad kontakta Postnord innan liggtiden gått ut, men är helt utanför vårt ansvar. Villkor finns att hämta hos www.postnord.se. Försändelse som ej avhämtats och därtill skrotats ersätts inte i något avseende av www.studersweden.se, ej heller materiellt Kasta inte pengarna i sjön och hämta ut din bandspelare eller annat innan det är för sent. Vi återtar eller återbetalar inte köpt vara eller utfört arbete utan skriftliga avtal därtill. Denna Hemsidas villkor gäller alltid. Vi förbehåller oss rätten utan särskilt meddelande att anvisa ett reparationsarbete till annan part och utanför denna hemsidas konstellation med samma kvalitet/kunnande som denna hemsida utlovats. Med leveranstid avses arbetsveckor och omfattas inte av helg, semesterstängt  eller särskilda helger eller röda dagar.


Vid köp av transportlåda/emballage

Kunden erlägger en depositionskostnad för specifik transportlåda vid samtidig beställning av service och reparationsarsarbete hos oss. Lådan är vår egendom (övergår till kunden efter avslutat uppdrag) och får inte säljas/överlåtas och gäller framtill att kunden skickat sin bandspelare, förstärkare etc. till oss inom 5 dagar efter mottagen transportlåda. I det fall så inte sker övergår verkliga kostnader för framställning av låda emballage och underlag till kunden. Vid utebliven betalning lämnas ärendet för handräckning.


Endast medföljande sladdställ är godkända (Gäller i Sverige) Efter garantitidens utgång, undvik att själv gå in i apparatens vitala delar. Bandspelare och Förstärkare levererar höga spänningar som vid felaktig hantering kan orsaka Personskador. Inställningar för radiomottagning skiljer sig avsevärt beroende var man bor och täckning till radiosändare kan ej åberopas som garantianspråk. Vid garantianspråk svarar kunden för samtliga returkostnader. Som kund hos oss har du accepterat denna hemsidas villkor. Support efter köpt vara eller reparation för inkoppling av kundens objekt innefattas inte i garanti eller i vårt åtagande avseende produkten och dess funktioner. Vi hänvisar till användarmanualen där finns all information.


Avgift vid felaktigt Garantianspråk!

Om kunden vill hävda garantianspråk, var säker på att det är ett garantiärende! En produkt som returneras och befunnits vara felfri av oss, debiteras kunden kostnader för undersökning. Kontrollera därför alltid att nätsladd och andra anslutningar är rätt gjorda. Läs igenom manualen först. Har skada uppkommit från oss och till kund, ska skadan reklameras till transportföretaget. Våra garantitider förlängs ej under garanti och reparationstid. Godkända kartonger och emballage är viktigt vid skadeanspråk till transportföretaget. Du kan köpa av oss om du inte har egen kartong. Notera att vi videofilmar alla bandspelare efter utfört arbete för att säkerställa hög kvalitet när produkten lämnat oss. Vid normalt garantianspråk och ett verkligt fel, kostar det kunden inga avgifter, förutom returfrakt.  Garantiärenden hanteras via e-post support@studersweden.se Produktens namn & serienummer och dina egna uppgifter är obligatoriska. Garantitid som utlovas vid offert/köp gäller endast och kan inte åberopas på nytt eller förlängas efter garantitidens utgång. Man kan dock köpa till extra garanti i samband med ett nytt ärende, som avgörs från fall till fall av kundtjänst via offert. Service efter garantitidens utgång behandlas som ett nytt arbete.


Hemsidans policy

Vi har ingen fysisk butik och av naturliga skäl har vi därför inte någon officiell mottagningsadress för kunder. Vi lagerför hemsidans produkter både i och utanför Sverige och snabba leveranser är vårt signum.

Prisrelaterade frågor hänvisas till kundtjänst för vidarebefordring. ID handling ska bifogas. Studer Sweden och samarbetspartners i och utanför Sverige skyddas genom affärsmässiga avtal och sekretess. Förekommande bilder/företagsloggar är godkända för användning på denna hemsida. Kunduppgifter sparas och skyddas på arbeten vi utfört eller offererat under viss tid. Syftet är att bibehålla god kvalitet och vid uppföljningar. Genom att handla av oss har du som köpare godkänt denna hemsidas villkor och underlag jämte GDPR (General Data Protection Regulation) EU:s nya lagstiftning. Som kund denna hemsida får man vid köp offert order relevanta uppgifter kvitto betalningsunderlag när en  affär är levererad och genomförd.

Vid olika kampanjer kan prisskillnader uppstå mellan ordinarie pris och kampanjpris. Denna hemsida förbehålles rätten till fri prissättning utan att kompensera köpare vid senare tillfälle vid lägre pris på vara eller vid eventull tjänst.


Personer/företag som utger sig för att representera oss i Sverige / EU, genom bedrägeri annonsering eller kopplingar till namnliknande webbplatser tar vi inget ansvar inför. Genom att använda www.studerswedens.se postadress denna hemsida ges kunden säkerhet. Telefonsamtal som inte berör våra tjänster undanbeds tacksamt. Vårt domännamn är skyddade och registrerade genom svensk och internationell lagstiftning. Missbruk rapporteras till myndigheter. Olaga hot på olika sätt blir automatiskt polisanmälda via databas. Produkter och arbeten som ej betalas lämnas till Intrum Justitia, eller KFM för inkassering varvid höga kostnader förekommer.


Reparationer som ej till fullo betalts returneras till kunden. Den del kunden betalt för, är alltid utförd.

Innan ett sådant arbete återtas, är kunden skyldig att betala resterande belopp före fortsatt reparationsarbete. Max liggtid hos oss är en månad efter första påminnelsen. Kostnader för ev. återställningsarbete kan påföras kunden. Vi har försäkringar på kundens egendom vid servicearbete under den tid objektet finns hos oss. Därefter övergår risken till transportföretaget. Vid förmedlingsärende ansvarar vi för Garantier.


Särskilda villkor

I det fall en bandspelare, förstärkare eller annan ljud produkt inte kan lagas på grund av brist på reservdelar debiteras kunden endast för den arbetstid som åtgått och för material. Hittats andra fel utanför offert tilläggs debiteras kunden för den nya åtgärden. Om kundens objekt har fått följdfel som inte kunnat härledas vid offerttillfället eller som inte meddelats oss inför offert har vi rätt att avsäga oss fortsatt arbete. Det gäller också om kundens objekt inte har fackmannamässiga tidigare gjorda ingrepp som skulle ta oförsvarligt lång tid att åtgärda och höga kostnader för kund. Kunden betalar endast för det som är åtgärdat enligt offert. Någon återbetalning på grund av här nämnda är inte möjlig då offererat arbete alltid fullföljs. Tillkommande brister vid slutkontroll av kundens objekt har därvidlag inte varit möjliga att förutspå eller upptäcka av tekniska skäl vilket alltid meddelas kunden. Vid köp av lagerförda produkter vid händelser av mellanförsäljning att varan tillfälligt är slutsåld, gäller leveranstid som vid reparationsarbeten. Notera att all post som skickas till www.studersweden.se små som stora försändelse måste ha ett spårnummer (tracking nummer) som man får via Postnord. Vi tar inte emot försändelse som saknar spårnummer, och returneras automatiskt av Postnord till avsändaren på dennes bekostnad av säkerhetsskäl. Bandspelare som säljs här är oftast kund specificerade och tillverkas på beställning, om inte annat framkommer vid offert.


Spårversioner

Köparen är skyldig att kontrollera vid köp att denne valt rätt spår version av bandspelare. 2 eller 4 spår och har ingen skyldighet  att återta eller byta ej ut bandspelaren utan kostnad för kund. Dock finns möjlighet mot erläggande av debitering. www.studersweden.se har rätt att neka ett arbete med stöd enligt köplagen. Vi ersätter inte köparen för eventuella kostnader eller ekonomisk förlust i det fall kundens tidigare inspelade band inte stämmer med av oss levererad bandspelare. 2 spårs modeller och 4 spårs modeller kan avvika om inspelningar gjorts av annan bandspelare eller märke. Mot debitering finns möjlighet att trimma om kundens bandspelares tonhuvud till köparens tidigare inspelade ljudband. (Play funktionen) Men eftersom det frångår standard lämnas ingen garanti på sådan åtgärd. Ej heller gratis återställning vid händelse. Bandspelare som levereras av oss har standardinställning enligt tillverkarens specifikation. Skulle sådan inställning avvika mot köparens egna inspelade ljudband av vad som ovan nämnts har vi rätt att neka återköp och återtag av nämnda skäl utan ersättning till köparen. Om köparen inte följt våra anvisningar också inför köp får denne stå egna eventuella kostnader. När köparen gjort beställning finns möjlighet att inom 5 dagar

ändra eller komplettera i översänd offert.En sådan ändring kan medföra extra kostnader för köparen, vilket redovisas av support.


Denna hemsida använder i huvudsak Postnords tjänster vilket innebär full support när försändelse skickas och kommer hit. Denna hemsida värnar om din personliga integritet och har uppdaterat i enlighet med nya EU-direktivet GDPR.

(General Data Protection Regulation) från den 25 maj 2018.


Telefon vid supporttider är 0736-294413  Öppettider finns redovisade på hemsidan under Öppettider. Hemsidan har ingen butik eller inlämningsmöjlighet och är inriktad till 100% till internet. Hemsidan har manuell

betjäning vid köp och saknar möjlighet till kortköp. Men går lika fort. Dock finns möjlighet att köpa via PayPal.


Corona och avvikande leveranstider.

Händelser i leveranser till oss i samband med Coronapandemin i världen kan i vissa fall fördröja Inleveranser till oss. Då detta är händelse som vi ej kunnat råda över eller förutspå uppstår Force majeure en klausul i kontrakt/order/avtal/köp som i huvudsak befriar båda parter från ansvar eller skyldighet när en extraordinär händelse eller omständighet utanför parternas kontroll, såsom ett krig, strejk, upplopp, epidemi pandemi, eller en händelse. Vi ersätter inte köparen i något avseende vid denna typ av händelse.


Vi accepterar inte av kund inlämnad produkt för kvittning/betalning av reparation/felsökning inför offert/arbete om det inte finns ett skrivet avtal. Vid utebliven betalning oavsett nivå av arbete lämnas ärende till inkassoföretag. Om kunden lämnat önskemål om skrotning (vid skadad produkt) finns ingen ångerrätt. Vid sådan händelse kan krav eller skadestånd ej ställas på oss, vare sig ekonomiska personliga affärsmässiga eller andra typer av krav. Kunden har därmed förlorat sin rätt till sin produkt som övergått till www.studersweden.se. Detta gäller också vid inbyten. Vid inköp från privatpersoner gäller att säljaren alltid står för fraktkostnader till och från oss också vid felaktigheter eller ej genomförd affär. (Retur) Vid returer av varor ska kunden betala oss leveranskostnader före retur av kundens gods oavsett, om det inte finns särskilda villkor. Leverans som skickas till oss till ej aviserad leveransadress går automatiskt i retur på avsändarens bekostnad. Skador som orsakats av naturkatastrofer, elfel etc. omfattas inte av våra garantivillkor.  


Vid delbetalning reparationsarbete.

Vid reparationsarbete finns möjlighet till delbetalningar, om du är svensk medborgare pensionär eller anställd. (Endast privatpersoner, ej företagare)

Max återbetalningstid är 2 månader. Som säkerhet kan vara din bandspelare  Inga räntor eller avgifter om man sköter betalningar. Ett första belopp vid affärens ingång. När skulden till fullo är betald skickas bandspelaren/objektet. Mer information lämnas av kundtjänst. Vid specialprodukter gäller inte ångerrätt. Det köparen betalt återbetalas ej vid avbrott i affär. Köparen  erhåller då produkt som motsvarar betalt belopp. Utlovad garanti gäller alltid. Se i övrigt under avbrutet arbete här ovan.


Vid delbetalning köp bandspelare eller annan produkt här.

Villkor också som ovan och att Köpet är bindande eftersom bandspelare tillverkas exklusivt för köparen. Första delbetalning sker vid beställning av produkt. Vill köparen under avbetalningstiden ångra köpet återbetalas 11% av ursprungs/restbeloppet  beloppet för att täcka våra kostnader. I särskilda fall kan kortare avbetalningstid bli aktuellt. Bedömningar görs inför varje affär. Att köparen är 100% svensk medborgare är även här ett krav för vår säkerhet. Vid utebliven delbetalning sägs avtalet upp och eventuellt restbeloppet åligger köparen att betala. Vidhändelse återbetalas en procentuell del av ursprungsbeloppet i vissa fall ges inget belopp att återfå av kund. Generellt gäller vid avtalsbrott att köparen förlorar insatt kapital.Generella regler inom EU och transporter.

 Enligt lagstiftning EU (1974:174) finns ej upptaget att ange org.nr. på hemsida ej heller officiell adress vilket inte är förenligt enligt Databaslagen vilket minskar risken för id kapningar och brott som alltjämt ökar inom EU, Denna hemsida redovisar skatter i enlighet med EU:s Lagstiftning. Vid köp efter genomförd affär erhåller kunden kvitto (vid order) och relevanta uppgifter av affären jämte garantivillkor.Generella regler enligt EU:s skattelagstiftning (VBM). Framgår det inte på en order Moms. så innebär det att moms inte redovisas på beställd produkt.(Enligt VBM)  Köparen kan inte dra moms (fiktiv) på sådan vara eller annat. VBM vanligt bland retro produkter men också annat. Gäller enbart företag ej privatköp. I de fall Vatnr. Förekommer på order gäller Moms fullt ut vilket då redovisas på betalningsunderlag.(Order)


 Förtal, falska ryktesspridningar, kränkningar i syfte att skada denna hemsida är med modern teknik lätt att spåra jämte stöld av information bilder/vidofilmer går oavkortat direkt  till polismyndigheten via direkt support/länk i respektive land utan meddelande till förövaren. Not. e-post som inte är relaterade till produkter och service denna hemsida raderas automatiskt.


Med förbehåll rätten till ändringar i ovan villkor utan särskilt meddelande.
Vi ber om överseende om vissa texter denna hemsida kan innehålla fel orsakat av ”tryckfelsnisse” .

eller vid ev. maskinöversatta texter.


Note that it is always Swedish conditions that apply. Buyers can translate via Google or request terms in English when ordering.

Säkra betalnigar via via


via köpares egna bankkontakteria