Language


Reservdelar - Försäljning - Service - Renoveringar Sales - Repairs - Renovations - Spare Parts STUDER and REVOX Tape Recorder STUDER SWEDEN

Delivery EU and US
Others contact
Support


Verified


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Products Studer Sweden

Menu


© Copyright 2020 Studer Sweden All Rights Reserved                


             


Till

Studer Tape Recorder

Till

Revox Tape Recorder

Inför  Renovering/Service

Beställa Reservdelar


Snabblänkar/Quick Links


Authorized Globally Revox Studer and Audio Specialist


Order@studersweden.se

Support@studersweden.se


Öppet tider

Contact e-post

Övriga Tape Recorder from Studer Sweden Övriga Tape Recorder from Studer Sweden Högtalare - Speakers Marantz från Studer Sweden Soundcraft Mixers Studer Sweden CROWN från Studer Sweden AKG Hörlurar Studer Sweden Neumann från Studer Sweden Lexicon Dbx From Studer Sweden

Villkor/Conditions www.studersweden.se

Köp och Leveransvillkor

Köp och prisuppgifter endast via denna hemsidas e-post adress. (support)

Telefonförfrågan av hemsidans produkter (ej beställningar)

kan ske på tider för telefon support. Vi har ingen teknik som stödjer sms förfrågan

varpå svar ej kan ges via sms.


Reservdelar

Vid köp ORDER av elektronik, reservdelar och tillbehör tillsändes köparen inbetalningsavi via köparens e-postadress motsvarande kortbetalning. Betalning inom 2 dagar och enligt avin. Vid utebliven betalning annulleras köparens beställning automatiskt varpå köparen får kontakta kundtjänst/support. Undantagsvis kan varor skickas mot postförskott (PF) mot tilläggsavgift. Vid outlösta försändelser och (PF) tillkommer en lagstadgad avgift på 295:- Vid köp av reservdelar för Studer och Revox samt demo produkter lämnas ingen bytes eller returrätt, vilket också gäller ljudband. (Förbrukningsmaterial)  På köparens risk kan mindre reservdelar skickas som brev. Annars normalt som Spårbart paket via PostNord. Vid köp av nämnda produkter avsäger sig köparen  automatiskt sina ev. möjligheter att åberopa distansavtalslagen.


Vid köp av fabriksnya produkter

AKG, JBL, Crown, Marantz, Behringer, Soundcraft, Lexicon, DBX, Neumann, Sennheiser, lämnas normalt  minst 1 år garanti av tillverkaren.


Vid köp av Revox/Studer produkter lämnas alltid garanti vars längd beror på produktval nya eller

Renoverade produkter. (FAS VAL) Kontakta kundtjänst.


Villkor vid köp och reparationsarbeten

Offert lämnas då köparen angivet sitt namn, adress och telefonnummer via e-post. En grundavgift för felsökning tas alltid ut. Produkter som anses som hemmabygge har en något högre grundavgift då längre tid åtgår för felsökning. Vid utbyte av vissa mekaniska delar kan kundens objekt tas som inbyte och mellanskillnadspris. Kunden kan dock återköpa utbytesdelen som reservdel efter överenskommelse. Om det inte framkommit annat vid order/offert står alltid kunden för alla frakter till oss. Vid händelse av garantianspråk betalar köparen fraktkostnader före retur av garantiobjektet. Olika erbjudande kring pris och frakt gäller endast under den tid erbjudandet upptar. Det går inte att kombinera erbjudande med andra erbjudande eller arbeten som redan påbörjats. Vi har försäkringar på kundens egendom vid ett arbete och i avvaktan på offertsvar. Svarar kunden ej inom offerttid returneras kundens objekt dagen efter eller närmaste vardag. Kunden blir debiterat returavgift. För kundens och vår säkerhet kan beställning av reparationsarbeten endast göras via

e-post. Man kan alltid kontakta oss inför ett arbete via  kundtjänst om man önskar kompletterande information.


Av oss utfört Reparationsarbete, Renovering och vid köp av övrig elektronik att;

Kunden skall genast inom 24 timmar efter mottagen vara kontrollera att mottagen reparerad eller ny elektronik/utrustning fungerar enligt användarmanual eller special offererat arbete. Om produkter inte är helrenoverad lämnas normalt ingen förlängd garanti. Om den reparerade produkten fungerande vid mottagandet anses vårt åtagande vara slutfört. Om eventuella andra fel i delar av ett reparerat objekt (utanför offert) uppkommer debiteras ny avgift. Vår teknik hur vi renoverar produkter omfattas av sekretess och av affärsmässiga skäl lämnas inte ut sådan information ut vare sig före eller efter ett utfört arbete i något avseende. När kunden mottaget och kontrollerat utfört arbete alternativt köpt (Renoverad) produkt är vårt uppdrag slutfört. Garanti kan åberopas vid fel och enligt våra villkor.

Notera att: Enligt Post Nord bestämmelser vid misstanke om transportskadad försändelse skall reklameras inom 24 timmar efter mottagen försändelse (helst omgående) direkt till PostNord av mottagaren. I det fall reklamation ej fullföljs av mottagaren enligt ovan anvisningar riskerar kunden själv stå skadan. www.studersweden friskriver sig från allt ansvar avseende leverans från oss till kund, från kund till oss försändelse som skickas via PostNord. Som kund/köpare är du själv ansvarig vid ev. skada att omgående kontakta transportföretaget Post nord. Som köpare av produkter tjänster denna hemsida har du tagit del och godkänt hemsidans villkor.


Viktigt att kunden hanterar köpt eller reparerad produkt på anvisat sätt för undvikande av skador som kan uppkomma genom statisk elektricitet (ESD) och som ej omfattas av vårt garantiåtagande.

 Vi förbehåller oss rätten att byta delar som är obeställbara till motsvarande delar.

Vid garantianspråk måste eventuell retur godkännas av oss. I annat fall returneras produkten på avsändarens bekostnad. Endast av oss aviserad returadress godkännes. Vi ansvar inte för paket som skickats på annat sätt än vad som meddelats kunden som riskerar att returneras på kundens bekostnad. Garantianspråk endast via e-post. I övrigt villkor enligt nedan.


Betalning vid reparationsarbeten

De flesta nya kunder är för oss helt okända. För att säkerställa vi får betalt för våra tjänster och säkerhet erlägger kunden en depositionsavgift vars storlek bestämts vid ordertillfället av kundtjänst oftast hela eller vid stora arbeten offertens hela belopp. När betalning är mottagen lämnas besked till kunden via e-post. (Eventuella resterande belopp vid uppdelning av depositionen betalas 3 dagar före leverans.) Kunder utanför EU står för ev. Tull/importavgifter. (Import duty)


Orderprocess vid köp och reparationsarbeten

Kundens objekt måste skickas till oss inom 5 dagar räknat offert dagen vilket också gäller vid köp av produkt. I annat fall annulleras offerten automatiskt. Kunden får därefter begära ny offert. Utrustning som skickas till oss utan vårt godkännande går i retur på kundens bekostnad. Vissa produkter som repareras med avancerade fel måste stödrepareras för att kunna testat (analyseras) inför offert. En mindre kostnad tas därför ut, men som vid fortsatt arbete krediteras kunden.

Objekt som ligger inför offertberedning eller om offerttiden gått ut returneras på kundens bekostnad. Kunden kan begära att återfå sitt objekt. Syftet är för att minimera kostsamma fraktkostnader för kunden vid ett fortsatt arbete. Vid försenad retur av kundens objekt ansvarar vi inte för kundens eventuella kostnader eller andra krav i något avseende.


Objekt som inte repareras

I det fall köparen förbetalt för teknisk genomgång på viss produkt men inte vill fullfölja ett reparationsarbetet grundat på vår offert återbetalas ej erlagt belopp. Beloppet utgör våra kostnader för analys och felsökning och fraktavgifter. Normalt returneras ej reparerad produkt inom 14 dagar. (eller i väntan på utredning ) Längre tid om kunden är utanför Sverige. Vid brådskande fall kontakta kundtjänst.


Vid köp av färdig produkt och/eller kundspecificerad om det är en bandspelare gäller som vid reparationsarbeten till skillnad att produkten nu säljs av oss som ny eller renoverad bandspelare. Vid offert framgår vad som ingår och vad som är kundspecificerat/extra. När offert är accepterad av köparen skickas betalningsunderlag. Betalning ska vara oss tillhanda inom 2 dagar. Betalning sker till oss eller betalning via PayPal. PayPal som ca. tar 4% i förmedlingsarvode på hela köpbeloppet. Vi är registrerad partner till PayPal.


Våra villkor gäller alltid även vid betalning via PayPal. Köparen är skyldig att följa översända betalningsunderlag. Vissa banker för undvikande av id stöld skyddar säljarens bankkonto. Vid utebliven betalning annulleras beställningen automatiskt. Kunden har dock möjlighet att återuppta beställningen inom 10 dagar genom att meddela order@studersweden.se sin ändring.


Ca. 2-4 arbetsveckor per objekt  och efter fullgjord betalning försöker vi hålla. Expressarbete utförs till en högre kostnad.  Frakttider till kunden inkluderat inte våra leveranstider. Ej heller den tid det kan ta för våra underleverantörer att leverera special och reservdelar. Garanti lämnas alltid på utfört arbete. På utförda och offererade renoveringsarbeten eller specialtillverkade Revox/Studer produkter enligt denna hemsida finns ingen returrätt eller ångerrätt. Köparen kan inom 5 dagar ångra ett arbete. Därefter finns ingen ångerrätt. Påbörjade arbeten medför återställning och debiteras alltid kunden.


Kompletterande Garantivillkor vid köp/renoverad Studer-Revox produkter, samt renoverade/reparerade kundobjekt.


Garanti omfattar normalt användande enligt tillverkarens specifikationer. Vid vårdslös hantering, skador om uppkommit genom statisk elektricitet (ESD) upphör all garanti att gälla då användaren inte följt tillverkarens anvisningar via medföljande manual eller annan redovising inför/efter köp av vara enligt  lag är ett otillåtet ingrepp. Vår teknikavdelning kan lätt konstatera om en produkt blivit utsatt för ESD. Vid garantianspråk är det kundens skyldighet att ge utförlig information. Kan kunden inte avge begärd information tillkommer en felsökningsavgift. Vid misstanke om ingrepp under garanti tiden brutna sigill, eller skruv, upphör allt garantiansvar från oss att gälla omedelbart. Kunden får vid händelse erlägga avgift som för nytt arbete. Vi måste ha kundens objekt inom 5 dagar vid åberopat garantianspråk. I annat fall avstår vi vidare support. Vid skada/skador som kan uppkomma via Transportföretag eller vid eget ingrepp i köpt eller renoverad utrustning upplöses garantier i sin helhet. Skada alltid anmälas direkt till transportföretaget. Våra garantier omfattas av produkters tekniska ursprung från tillverkarens specifikation om inte annat framgått via offert. Man kan inte åberopa garanti i det fall man anser produkter är felkonstruerade (vilket är ovanligt!) Man kan mot debitering få en produkt modifierad, om vi anser det är möjligt. Kontakta suppport. Vid renovering återställer vi till bandspelare (eller annat objekt) till skick då den lämnade fabriken.Om kunden därutöver önskar förbättringar, ändringar är det tilläggstjänster vilket måste framgå vid beställningen. Köparen kan således inte åberopa förbättrade/ändrade funktioner utöver vad som anges som standard efter köp och vid eventuella garantianspråk.Reparation av skador som orsakats av transportföretag kan utföras efter erlagd förskottsbetalning. Vi förbehåll oss dock rätten att avvisa ett sådant arbete utan att ange skäl. Vid händelse att kund ej hämtat ut reparerat eller oreparerat objekt hos postombud, eller via transportföretag/ombud går paketet i retur på kundens bekostnad. Vi godkänner ej retur utan RMA nummer och går automatiskt i Retur till avsändaren. Efter 30 dagar lämnas outlösta försändelser av transportföretag till återvinningscentral och skrotas på kundens bekostnad. Vi fråntar oss allt ansvar både ekonomiska som andra ersättningar på grund av kundens passivitet. För passivitet finns inte laga stöd. Uppkomna kostnader kommer debiteras kunden. Garantier är personliga och kan inte överlåtas till annan. Betald försändelse som inte hämtas ut via Postnord eller ombud vid garantireparationer återtas eller återbetalas inte och övergår till Postnords ansvar och kommer skrotas av nämnda. Köparen får därför kontakta Postnord vid händelse. Därtill tillkommer en hanterings kostnad på 2500 kronor som debiteras kunden/köparen.


Köparen har skyldighet att följa anvisningar.

Vi hänvisar till användarmanual innan produkten tas i bruk. Vid anslutning till ljudkort, kontrollera först de tekniska specifikationerna. Statisk elektricitet (ESD) kan ställa till med skada på Ljudband och Bandspelare, Förstärkare, Turner, etc. vid anslutning till källor. (och via kablar) Skador som orsakas av statisk elektricitet omfattas inte av vårt garantiansvar. Nätsladd får inte modifieras. Vi friskriver oss för såväl ekonomiska som för eventuella skador som kan uppkomma på kundens egendom eller ljudbandskador vid användning av oss levererade produkter. I det fall produkter användes inom företag skola institution myndighet avsäger vi oss allt ansvar alla avseende såväl tekniskt som ekonomiskt. Vid specialbeställning av ej lagerförda produkter, bandspelare eller annan ljudelektronik finns ingen ångerrätt. Undantag kan förekomma mot 70% av ursprungsbeloppet för att täcka våra kostnader. Det är på kundens ansvar att ge oss rätt adress vid köp av reservdelar och tjänster. Vid felaktigheter står köparen alla risker och för eventuella extra debiteringar av oss eller via transportföretag. Var därför noga med att ange din adress i Sverige och Globalt för din egen trygghet. Notera att www.studersweden.se under inga omständigheter reparerar skador som uppkommit orsakade av transportbolag eller skador som kunder själv åsamkat köpt eller reparerad produkt från oss. Därför är det viktigt att köparen kontrollerar mottagen produkt från oss inom 24 timmar. Skadat gods skall anmälas till Postnord inom samma tid. I det fall köparen ej hört av sig inom nämnda tid anses mottagen produkt vara godkänd av kund och utan fel. Efter denna period och under utlovad garanti tid som framgår enligt mottaget garantivillkor vid köpet, repareras produkten utan kostnad för kunden såvida eventuella fel ligger inom vårt garantiåtagande och inte är en transport´skada.


Vid köp av transportlåda

Kunden erlägger en depositionskostnad för specifik transportlåda vid samtidig beställning av service och reparationsarsarbete hos oss. Lådan är vår egendom (övergår till kunden efter avslutat uppdrag) och får inte säljas/överlåtas och gäller framtill att kunden skickat sin bandspelare, förstärkare etc. till oss inom 5 dagar efter mottagen transportlåda. I det fall så inte sker övergår våra verkliga kostnader för framställning av låda emballage och underlag till kunden. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkassering eller via KFM för omedelbar betalning.


Fel ska omedelbart meddelas oss (inom 24 timmar efter mottagandet) för att utställd garanti ska gälla. (Läs medföljande garantibevis) Uppkomna fel efter garantitiden blir som ett nytt ärende. Endast medföljande sladdställ är godkända (Gäller i Sverige) Efter garantitidens utgång, undvik att själv gå in i apparatens vitala delar. Bandspelare och Förstärkare levererar höga spänningar som vid felaktig hantering kan orsaka Personskador. Inställningar för radiomottagning skiljer sig avsevärt beroende var man bor och täckning till radiosändare kan ej åberopas som garantianspråk. Vid garantianspråk svarar kunden för samtliga returkostnader. Som kund hos oss har du accepterat denna hemsidas villkor. Support efter köpt vara eller reparation för inkoppling av kundens objekt innefattas inte i garanti eller i vårt åtagande avseende produkten och dess funktioner. Vi hänvisar till användarmanualen där finns all information.


Avgift vid felaktigt Garantianspråk!

Om kunden vill hävda garantianspråk, var säker på att det är ett garantiärende! En produkt som returneras och befunnits vara felfri av oss, debiteras kunden våra interna kostnader för ny undersökning. Kontrollera därför alltid att nätsladd och andra anslutningar är rätt gjorda. Läs igenom manualen först. Har skada uppkommit från oss och till kund, ska skadan reklameras till Transportföretaget  Det ingår alltid skadeförsäkring vid köp av nytt, eller vid reparationsarbete om något Oförutsett skulle hända vid transport från oss eller kund. Våra garantitider förlängs ej under ev. reparationstider. Godkända kartonger och emballage är viktigt vid skadeanspråk till transportföretaget. Du kan köpa av oss om du inte har egen kartong. Notera att vi videofilmar alla bandspelare efter utfört arbete för att säkerställa hög kvalitet när produkten lämnat oss. Vid normalt garantianspråk och ett verkligt fel, kostar det kunden inga avgifter, förutom returfrakt. Notera att Garantiärenden endast hanteras via e-post: support@studersweden.se Produktens namn serienummer och dina egna uppgifter är obligatoriska. Garantitid som utlovas vid offert/köp gäller endast och kan inte åberopas på nytt eller förlängas efter garantitidens utgång. Man kan dock köpa till extra garanti i samband med ett nytt ärende, som avgörs från fall till fall av kundtjänst via offert. Service efter garantitidens utgång behandlas som ett nytt arbete.


Vår policy

Vi har ingen fysisk butik och av naturliga skäl har vi därför inte någon officiell mottagningsadress för kunder.

Vi lagerför hemsidans produkter både i och utanför Sverige och snabba leveranser är vårt signum.

Pressrelaterade frågor hänvisas till kundtjänst för vidarebefodring. ID handling ska bifogas.

Studer Sweden och samarbetspartners i och utanför Sverige skyddas genom affärsmässiga avtal och sekretess. Förekommande bilder/företagsloggar är godkända för användning på denna hemsida.

Vi sparar kunduppgifter på arbeten vi utfört eller offererat. Syftet är att bibehålla god kvalitet och uppföljningar med full historik. Vi själva blir skyddade mot eventualiteter i köp och garantifrågor. Genom att handla av oss har du godkänt denna hemsidas villkor och underlag jämte GDPR (General Data Protection Regulation) EU:s nya lagstiftning.

Är man kund hos oss får man i samband med affär offert/order relevanta uppgifter, kvitto betalningsunderlag. Etc.

Vid olika kampanjer kan prisskillnader uppstå mellan ordinarie pris och kampanjpris.

Vi förbehåller oss rätten till fri prissättning utan att kompensera köpare vid senare tillfälle vid lägre pris

 på vara eller ev. tjänst.Personer/företag som utger sig för att representera oss i Sverige / EU, genom bedrägeri annonsering eller kopplingar till namnliknande webbplatser tar vi inget ansvar inför. Genom att använda vår e-postadress denna hemsida ges kunden säkerhet. Telefonsamtal som inte berör våra tjänster undanbeds tacksamt. Vårt domännamn är skyddade och registrerade genom svensk och internationell lagstiftning. Missbruk rapporteras till myndigheter. Olaga hot på olika sätt blir automatiskt polisanmälda via databas. Produkter och arbeten som ej betalas lämnas till Intrum Justitia, eller KFM för inkassering varvid höga kostnader förekommer.


Reparationer som ej till fullo betalts returneras till kunden. Den del kunden betalt för är alltid utförd.

Innan ett sådant arbete återtas, är kunden skyldig att betala resterande belopp före fortsatt reparationsarbete. Max liggtid hos oss är en månad efter första påminnelsen. Kostnader för ev. återställningsarbete kan påföras kunden. Vi har försäkringar på kundens egendom vid servicearbete under den tid objektet finns hos oss. Därefter övergår risken till transportföretaget. Vid förmedlingsärende ansvarar vi för Garantier.


Särskillda villkor

I det fall en bandspelare, förstärkare eller annan ljud produkt inte kan lagas på grund av brist på reservdelar

debiteras kunden endast för den arbetstid som åtgått och ev. material. Hittats andra fel utanför offert tilläggs debiteras kunden för den nya åtgärden. Om kundens objekt har fått följdfel som inte kunnat härledas vid offerttillfället eller som inte meddelats oss inför offert har vi möjlighet, skadeslösa att avsäga oss fortsatt arbete  Det gäller också om kundens objekt inte har fackmässiga tidigare gjorda ingrepp som skulle ta oförsvarligt lång tid att åtgärda och höga kostnader för kund. Kunden betalar endast för det som är åtgärdat enligt offert. Någon återbetalning på grund av här nämnda är inte möjlig då offererat arbete alltid fullföljs. Tillkommande brister vid slutkontroll av kundens objekt har därvidlag inte varit möjliga att förutspå eller upptäcka av tekniska skäl vilket alltid meddelas kunden. Vid köp av lagerförda produkter vid händelser av mellanförsäljning att varan tillfälligt är slutsåld, gäller leveranstid som vid reparationsarbeten.


Vi accepterar inte av kund inlämnad produkt för kvittning/betalning av reparation/felsökning inför offert/arbete om det inte finns ett skrivet avtal. Vid utebliven betalning oavsett nivå av arbete lämnas ärende till inkassoföretag. Om kunden lämnat önskemål om skrotning (vid skadad produkt) finns ingen ångerrätt. Vid sådan händelse kan krav eller skadestånd ej ställas på oss, vare sig ekonomiska  personliga, affärsmässiga eller andra typer av krav. Kunden har därmed förlorat sin rätt till sin produkt som övergått till www.studersweden.se. Detta gäller också vid inbyten. Vid inköp från privatpersoner gäller att säljaren alltid står för fraktkostnader till och från oss också vid felaktigheter eller ej genomförd affär. (Retur) Vid returer av varor ska kunden betala oss leveranskostnader före retur av kundens gods oavsett, om det inte finns särskilda villkor. Leverans som skickas till oss till ej aviserad leveransadress går automatiskt i retur på avsändarens bekostnad. Skador som orsakats av naturkatastrofer, elfel etc. omfattas inte av våra garantivillkor.  


Delbetalning vid reparationsarbete och vid köp.

Vid reparationsarbete finns möjlighet till delbetalningar, om du är svensk medborgare

pensionär eller anställd. (Endast privatpersoner, ej företagare) Du får inte ha några betalningsanmärkningar.

Max återbetalningstid är 1-4 månader. Inga räntor eller avgifter om man sköter betalningar. Ett första belopp vid affärens ingång. När skulden till fullo är betald skickas bandspelaren/objektet. Mer information lämnas av kundtjänst.

Vid specialprodukter gäller inte ångerrätt. Det köparen betalt återbetalas ej vid avbrott i affär. Köparen

 erhåller då produkt som motsvarar betalt belopp. Utlovad garanti gäller alltid.


Generella regler inom EU

 Enligt Engelsk lagstiftning jämte EU  (1974:174) finns ej upptaget att ange org.nr. på hemsida vilket ej heller är förenligt enligt Databaslagen vilket minskar risken för id kapningar som ökar inom EU, Denna hemsida redovisar skatter i enlighet med EU:s Lagstiftning. Vid köp och efter genomförd affär erhåller kunden kvitto och relevanta uppgifter av affären jämte garantivillkor etc.

Förtal, falska ryktesspridningar, kränkningar i syfte att skada oss, är idag med modern teknik lätta att spåra, jämte stöld av information, bilder/filmer från denna hemsida lämnas automatiskt till polisen via direkt support i respektive land.


www.studersweden.se värnar vi om din personliga integritet. Personuppgifter har vi uppdaterat enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som börjar gälla den 25 maj 2018.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i ovan villkor utan särskilt meddelande.


Not. e-postfrågor som inte är relaterade till produkter och tjänster denna hemsida

raderas automatiskt av vårt system eller vår leverantör av Hosttjänster.


Vi ber om överseende om vissa texter denna hemsida kan innehålla fel orsakat av ”tryckfelsnisse” .

eller vid ev. maskinöversatta texter.

For buyers outside of Sweden, PayPal

is a secure way to pay


Spare parts
Electronics, Parts, Consumables normally sent as cash on delivery, and paid at the post office via the customer at the resort. Alternatively, the customer pays an advance. Contact Customer Service for more info. At unclaimed parcels, a fee of 265: - SEK billed to the customer. When buying spare parts for Studer and Revox as well as some trial products provided no bytes or return policy, which also applies to audio tapes. (Consumables) When buying such products declines customers (individuals) automatically its row. opportunities to invoke the distance agreement. For management reasons, the minimum amount to shop for is 300: - SEK. When buying factory-finished products outside the Revox Studer-range conditions as the repair work here below.

Conditions for all repair works
Quotation submitted if the buyer stated his name, address and telephone number by e-mail or telephone. A basic troubleshooting is always charged. Products which are considered as home construction has a slightly higher fee when the long time required for troubleshooting. At Repairs to the Studer professional products:
The customer shall immediately verify that the received repaired electronics / equipment works in the intended
machine / equipment. If products are not fully renovated normally left no extended warranty. If the repaired product effective upon receipt of the intended equipment considered our commitment to be completed. If any errors in other parts of the repaired items incurred will be charged a new fee. Important clients handle electronics as directed to avoid damage that can be caused by static electricity
(ESD) and not covered by our commitment. For warranty claims must be possible. return approved by us. Otherwise the product will be returned at the sender's expense. Only by us alerted the return address is accepted. We are not responsible for package sent other than as announced customer who will return
at the customer's expense. Warranty claims can only make only via email. Besides, conditions as below.

Payment for repairs
Most new customers are to us completely unknown. To ensure we get paid for our services and safety pays the customer a deposit whose size is determined at the time of order by the customer, usually
whole or in great works victim's entire amount. Once payment is received by our bank, given notice to the customer via e-mail. (The remaining amount at the breakdown of the deposit is paid 3 days before delivery.)
Customers outside the EU stands for ev. Customs / import fees. (Import duty)

Order Process for repair work
Customer's items must be sent to us within 5 working days after the day the offer. Otherwise Deal canceled automatically. The customer may then request a new quote. Equipment sent to us without our consent is returned at the customer's expense.
2-4 working weeks after completed payment we keep trying. Express Work performed at a higher cost. Shipping times to customers included not our delivery times. Neither the time it can take for our suppliers to provide special and spare parts. Warranty is always left on the work done.

Additional Warranty at purchase / renovated Studer-Revox products, as well as refurbished customer objects.
Warranty covers normal use according to the manufacturer's specifications. For warranty claims, it is the customer's obligation to provide detailed information. The customer can not provide requested information to a diagnostic fee. On suspicion of interference during the warranty period expires warranty responsibility from us. The customer will then pay a fee for a new job. In the event that the customer fails to collect the repaired items at a post office or representative for transport package is returned at the customer's expense. After 30 days, left unclaimed shipments coming through transport to återvinnigscentral (scrapped) at the customer's expense. We deprive us of all responsibility, both financial and other benefits to customers because of customer inaction.

The buyer is obliged to follow instructions
We refer to the user manual before the product is used. When connected to the sound card, first check the technical specifications. Electrostatic discharge (ESD) can cause damage to the Audio tapes and tape recorders, amplifiers, Turner, etc. when connecting to sources. (And via cables) Damage caused by static electricity are not covered by our warranty liability. Power cord must not be modified. We disclaim for economic as well as for any damage that may occur at the customer's property or audiotape damage from the use of our supplied products. In case the products used in business school department official, we disclaim any and all liability regarding both technically and economically. Errors must be notified immediately to issued warranties. Faults after guaranteed time becomes as a new case. Only supplied cord sets are approved (Applicable in Sweden) After guarantee period expires, avoid self go into the appliance vital parts. Tape recorders and amplifiers deliver high voltages of improper handling can cause injury. Settings for radio reception differs significantly depending on where you live and the coverage of radio transmitters can not be invoked in the case of warranty claims. In warranty claims the customer is responsible for all return costs. As our customer, you have accepted the terms on this page. It is at the buyer's responsibility to give us the correct address when purchasing spare parts
and services. In case of errors, the buyer is at all risk and for possible extra charges by us or via transport company. Therefore, be careful To enter your address globally for your own safety.


Fee for incorrect warranty claims!
If the customer wants to assert warranty claims, was sure that it is a warranty issue! A product that is returned and found to be unimpaired by us, we charge the customer our internal costs for the new survey. Always check that the power cord and other connections are properly made. Please read the manual first. If damage has occurred from us and the customer, should the damage be claimed to Bussgods / Bring. Additional Always ensure when sending items to us. Bussgods takes SEK 25 extra and insurance is up to 20,000 crowns. There are variations. Approved cartons and packaging is important in damage claims to the carrier. You can buy from us if you do not have your own cardboard. Note that we are all videoed recorders for work performed to ensure high quality when the product has left us. In normal warranty claims and real wrong, it costs the customer any fees, except for return shipping.

our policy
We have no physical store, so naturally no download URL. Our press department receives questions of id controlled journalist / media), via the email address of this website.
Studer Sweden and partners in Sweden and abroad are protected by commercial agreements and confidentiality. Existing images / business logs are approved for use on this website.
We store all customer data on the work we have done or quoted. The aim is to maintain the quality and monitoring. One touch and we have the full history. We ourselves will be protected against contingencies in the purchase and warranty. By buying from us you agree to the above terms and conditions.


On the applause: we do not accept a customer's tendered product for settlement/payment of repair or analysis before the quotation unless there is a written agreement by the quote. The customer does not pay for work performed at any level of the work provided the case automatically to the investigating authorities about crimes.General rules in the EU
According to the many EU treaties are as many exceptions as controls. According to English law and the EU is no mandatory by law (1974: 174) to enter the organization on a website, which reduces the risk of ID hijackings that is ever increasing in the EU, but should be the invoices to the buyer This website presents taxes as envisioned in the EU.
We have insurance on the customer's property at the service work during the time the item is with us. At the mediation case, we are responsible for warranties.Slander, false word of mouth spreads and violations in order to harm us, and theft of info and photos/videos from this website be submitted automatically to the police through direct support in the respective countries.For security reasons for us and the customer, from 1 August 2017, all purchases and services outside of Sweden will be paid by PayPal. If you do not have a PayPal account, it's easy to arrange with that payment service company.
For Swedish customers, payment can be made via Swedish banks as usual.


e-mail questions that are not related to the products and services of this website

is automatically deleted by our system or our host service provider.
We reserve the right to change the above terms and conditions without notice


Conditions in other respects to the left


Säkra betalningar via PayPal eller egen bankkontakt,


Vi levererar varor och tjänster till

EU länder och USA. Andra länder på förfrågan.

We supply goods and services to
EU countries and the US. Other countries on request.


Genom samarbete med värdens största bank, PayPal kan du köpa nya eller renoverade Revox/Studer bandspelare och andra produkter vi saluför på denna hemsida.


Genom PayPal garanteras leverans/Betalning. Du kan också köpa på vanligt sätt via din egen bank via Plusgirot (Nordea)Delivery outside Sweden

 collaboration with the world's largest bank, PayPal We sell new or renovated Revox and Studer tape recorder and other products we sell on this website.
Från januari 2018 infördes nya regler för skydd av kontouppgifter

Vilket medför att banker inte lämnar ut vem som har visst bankkonto.Hos handlar du säkert.


Vi lämnar aldrig ut våra kontonamn på denna

 hemsida


Vi skickar alltid krypterande betalningsaviseringar

till våra köpare.


Du kan betala via PayPal om du har PayPal konto  - eller på vanligt sätt via eget bank konto Säkra Leveranser medYou can pay via PayPal if you have PayPal account


Beställning och betalning


Vid beställning:

Ange produktens namn/artikel nr. och skicka till:Glöm inte att ange ditt namn/adress. Du kommer få orderbekräftelse och betalningsunderlag till din e-postadress.


ALLT HUR LÄTT SOM HELST !

ORDER

Vi får många förfrågningar men…


Nej tyvärr NORGE!

På grund av tullar och strul utanför EU har vi ingen möjlighet att

Sälja till Norge då det är för stora risker för oss.


We get a lot of requests but ...

No sorry NORWAY!
Due to tariffs and stroll outside the EU, we have no way to
Selling to Norway when there is too much risk for us.


2019-0501